Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013

 • Julkaisu kokoaa yhteen Itsensä työllistäjät 2013 -tutkimuksen keskeiset tulokset. Se tarjoaa tietoa yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja osin myös apurahansaajien työtilanteesta, työoloista, toimeentulosta ja sosiaaliturvan toimivuudesta. Kuinka itsensä työllistäjäksi päädytään? Mitkä ovat itsensä työllistäjänä toimimisen hyviä ja huonoja puolia? Entä onko itsensä työllistäjillä kasvutavoitteita yrittäjinä? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaamalla luodaan kattava kuva itsensä työllistäjien työmarkkinatilanteesta ja työoloista Suomessa.
 • Main topic: Labour Market
 • Related to statistics: Labour force survey
 • Date: 29.10.2014
 • Languages: suomi
 • Publication date: Tilastokeskus
 • Official Statistics of Finland: ei
 • Price: 48,00 euroa
  • Publishing format: pdf
  • Publishing format: painettu

Jaa