Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2016

 • Julkaisu sisältää yhteenvedon Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä 1990 – 2015 ja pikaennakkotiedot vuoden 2016 päästöistä. Suomen kansainvälisten kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamis- ja vähentämisvelvoitteiden toteutumista seurataan esitettyjen päästöarvioiden avulla.

  Raportti sisältää lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön kokoaman yhteenvedon Suomen lähiajan, keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastotavoitteista. Tuoreita päästötietoja esitetään myös muiden teollisuusmaiden ja eräiden kehittyvien maiden osalta siltä osin kuin niitä oli saatavilla raporttia laadittaessa.

  Yhteenvetoraportin vaihtuvassa, tällä kertaa Ilmatieteen laitoksen kirjoittamassa osassa kuvataan kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kehitystä ilmakehässä ja pitoisuuksien mittausmenetelmiä.
 • Main topic: Environment and Natural Resources
 • Related to statistics: Greenhouse gases
 • Date: 24.5.2017
 • Languages: suomi
 • Publication date: Tilastokeskus
 • Official Statistics of Finland: ei
 • Price: maksuton
  • Publishing format: pdf

Jaa