Määräaikainen työ ja perheellistyminen Suomessa 1984-2008 / Hanna Sutela

 • Määräaikainen työ on vakiintunut osaksi suomalaisia työmarkkinoita. Määräaikaisten työsuhteiden yleisyyttä pidetään usein syynä siihen, että nuorten aikuisten perheellistymisen viivästyy. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan väitteen todenperäisyyttä: tutkimus kuvaa määräaikaisen työn yhteyttä nuorten naisten ja miesten perheellistymiseen Suomessa vuosina 1984–2008. Saavatko 20–44-vuotiaat määräaikaiset palkansaajat lapsia yhtä todennäköisesti kuin ikätoverinsa pysyvissä työsuhteissa? Lisääkö määräaikaisuus lapsettomuuden riskiä pitkällä aikavälillä ja onko se yhteydessä perheellistymisikään tai lasten lukumäärään? Onko naisten ja miesten välillä eroa?

  Tutkimus perustuu vuosien 1984, 1990, 1997, 2003 ja 2008 työolotutkimusten aineistoihin, joihin on yhdistetty rekisteritieto tutkimusten vastaajille syntyneistä lapsista vuoteen 2009 saakka.
 • Aihealueet:
 • Tilastot:
 • Julkaisuajankohta: 8.2.2013
 • Kielet: suomi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): ei
 • Hinta: maksuton
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN(SVT): 0355-2071
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN(SVT): 1798-8578

Jaa