Suomen tilastollinen vuosikirja 2014

 • Suomen tilastollinen vuosikirja on kokoomateos ja tietokirja, joka sisältää keskeiset tilastotiedot eri aihealueilta. Kirjassa yhdistyvät pitkät aikasarjat yhteiskunnan kehityksestä ja ajankohtainen uusin tieto. Laaja kansainvälinen osa kertoo vertailutietoja muista maista. Teos sisältää tilastoja, teemakarttoja ja grafiikkaa. Kirjaan kuuluu verkkopalvelu, joka sisältää julkaisun taulukot Excel-muodossa, teemakartat ja sanahaun sekä linkit tilastojen laatijoiden internet-sivuille.

  Statistisk årsbok för Finland är ett samlingsverk och en faktabok med centrala statistikuppgifter om olika ämnesområden. Långa tidsserier över samhällsutvecklingen förenas med aktuell ny information. En omfattande internationell del tillhandahåller jämförelseuppgifter om andra länder. Verket innehåller statistik, temakartor och grafik. Boken har en webservice som har tabellerna i Excel-format, temakartor och ordsökning samt länkar till de statistiksammanställande instansernas webbplatser.

  The Statistical Yearbook of Finland is a compendium and a reference work containing key statistical data on different topics. The Yearbook combines long time series on the development of society with the latest up-to-date information. An extensive international section provides comparison data on other countries. The Yearbook contains statistics, thematic maps and graphics. The Yearbook is accompanied with a webservice containing tables in Excel format, thematic maps and keyword search, and links to the Internet pages of the producers of statistics.
 • Julkaisun ruotsinkielinen nimi: Statistisk årsbok för Finland 2014
 • Julkaisun englanninkielinen nimi: Statistical Yearbook of Finland 2014
 • Aihealueet: Asuminen; Elinolot; Energia; Hinnat ja kustannukset; Julkinen talous; Kansantalous; Kauppa; Koulutus; Kulttuuri ja viestintä; Liikenne ja matkailu; Maa-, metsä- ja kalatalous; Oikeus; Palkat ja työvoimakustannukset; Palvelut; Rahoitus ja vakuutus; Rakentaminen; Sosiaaliturva; Teollisuus; Terveys; Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta; Tulot ja kulutus; Työmarkkinat; Vaalit; Väestö; Ympäristö ja luonnonvarat; Yritykset
 • Tilastot:
 • Julkaisuajankohta: 10.12.2014
 • Kielet: suomi-ruotsi-englanti
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): kyllä
 • Hinta: 80,00 euroa
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN(SVT): 1795-5165
  • ISSN: 0081-5063
  • Tuotenumero: 3303
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN(SVT): 1796-0479
  • ISSN: 1798-5250

Jaa