Liikennetilastollinen vuosikirja 2014

 • Liikennetilastolliseen vuosikirjaan on koottu tie-, rautatie-, vesi ja ilmaliikenteen sekä tietoliikenteen vuositiedot ja tärkeimmät aikasarjat. Julkaisun yleisosa sisältää vertailutietoja eri liikennemuotojen kehityksestä ja liikenteen osuudesta kansantaloudessa. Julkaisun liikennemuodoittaiset taulukot sisältävät tietoa liikenneverkoista, liikennevälineistä, liikennesuoritteista ja onnettomuuksista. Taulukoissa on myös taloutta, yrityksiä ja ympäristöä koskevia tietoja.

  Årsboken om transporter och kommunikationer innehåller årsuppgifter om väg-, järnvägs, sjö- och flygtrafik och telekommunikation samt de viktigaste tidsserierna. Den allmänna delen av publikationen presenterar jämförelseuppgifter om utvecklingen av olika trafikformer och trafikens andel av samhällsekonomin. Publikationens tabeller efter trafikform innehåller uppgifter om trafiknät, trafikmedel, trafikarbeten och olyckor. I tabellerna ingår också uppgifter om ekonomi, företag och miljö.

  The Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland contains annual data and major time series concerning road, railway, water and air transport, and communications. The general part of the publication comprises comparison data on the development of different modes of transport and on the share of transport in the national economy. The tables by transport mode in the publication contain information about transport networks, means of transport, transport performances and accidents. The tables include information on the economy, enterprises and the environment.
 • Julkaisun ruotsinkielinen nimi: Årsboken om transporter och kommunikationer 2014
 • Julkaisun englanninkielinen nimi: Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland 2014
 • Aihealueet: Liikenne ja matkailu
 • Tilastot:
 • Julkaisuajankohta: 12.12.2014
 • Kielet: suomi-englanti + osia ruotsiksi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): kyllä
 • Hinta: 80,00 euroa
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN(SVT): 1795-5165
  • ISSN: 0785-6172
  • Tuotenumero: 3177
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN(SVT): 1796-0479
  • ISSN: 1796-1246

Jaa