Digiajan työelämä - työolotutkimusten tuloksia 1977-2018

 • Työolotutkimukset ovat laajoja, koko palkansaajakunnan kattavia tutkimuksia, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisten työolojen monipuolisena ja luotettavana kuvaajana. Työolotutkimuksen tietosisältö kattaa työympäristön fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä. Muita tutkimuksen sisältämiä teemoja ovat muun muassa työelämän tasa-arvo, työn ja perheen yhteensovittaminen, työtyytyväisyys, työhistoria ja työmarkkina-asema. Vuoden 2018 työolotutkimuksen erityisteemana oli työn digitalisaatio.

  Tämä julkaisu kokoaa yhteen työolotutkimusten keskeisiä tuloksia vuosilta 1977–2018. Se tarjoaa laajan yleiskatsauksen suomalaisen palkansaajaväestön työoloihin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin yli neljän vuosikymmenen ajalta. Julkaisuun sisältyy myös kansainvälistä vertailua.
 • Aihealueet:
 • Tilastot:
 • Julkaisuajankohta: 11.12.2019
 • Kielet: suomi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): kyllä
 • Hinta: 48,00 euroa
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN(SVT): 1796-0479
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN(SVT): 1795-5165

Jaa