Kuntakatsaus 2013

 • Kuntakatsaus on Aluekatsaussarjaan kuuluva kokoomajulkaisu, jossa kaikki Suomen kunnat pannaan eri ilmiöiden suhteen "paremmuusjärjestykseen". Kuntakatsaus on siten Aluekatsaussarjan yhteenveto-osa. Kuntakatsaus tarkastelee suomalaista yhteiskuntaa monesta näkökulmasta. Se sisältää tuoreinta olemassa olevaa tilastotietoa joka on esitetty myös havainnollisina diagrammeina ja teemakarttoina. Tarkasteltavista muuttujista esitetään koko Suomea kuvaava kunnittainen teemakartta ja ilmiön ääripäitä selventävä diagrammiesitys, johon on otettu mukaan kyseisen asian suhteen 45 "parasta" ja 45 "huonointa" kuntaa.
 • Aihealueet: Asuminen; Julkinen talous; Koulutus; Maa-, metsä- ja kalatalous; Palvelut; Rakentaminen; Sosiaaliturva; Teollisuus; Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta; Tulot ja kulutus; Työmarkkinat; Väestö; Yritykset
 • Tilastot:
 • Julkaisuajankohta: 5.6.2013
 • Kielet: suomi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): ei
 • Hinta: 59,00 euroa
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN: 2324-0156
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN: 1455-8696
  • Tuotenumero: 3155

Jaa