Rakennuskustannusindeksi 2017, maaliskuu

 • Ämnesområde: Priser och kostnader
 • Anknyter till statistiken om: Byggnadskostnadsindex
 • Datum: 13.4.2017
 • Språk: suomi
 • Utgivare: Tilastokeskus
 • Finlands officiella statistik: kyllä
 • Pris: 75,00 euroa (vuosikerta)
  • Publikationsform: pdf
  • ISSN: 1795-4282
  • Publikationsform: html
  • Publikationsform: painettu
  • Produktkod: 3263

Jaa