Suomalaiset käyvät entistä enemmän elokuvissa

2000-luvulla elokuvissakäynnit ovat lisääntyneet 1990-lukuun verrattuna, vaikka elokuvien tarjonta televisiossa on moninkertaistunut ja elokuvateatterit vähentyneet. Vuonna 2007 joka viides elokuvalippu myytiin suomalaiseen elokuvaan, kun 1990-luvulla kotimaisten elokuvien katsojaosuus jäi useana vuonna alle kymmenen prosentin. Näin kertoo Tilastokeskuksen kulttuuritilasto.

Suomen elokuvateattereissa esitetään noin 400 elokuvaa vuodessa. Tarjonta on pysynyt samalla tasolla koko 2000-luvun. Ensi-iltaelokuvista vajaa kymmenesosa on kotimaisia, yli puolet on yhdysvaltalaista alkuperää.

DVD on elokuvateattereita tärkeämpi elokuvien jakelukanava. DVD-tallenteita myytiin 12 miljoonaa ja vuokrattiin 7,4 miljoonaa vuonna 2007, kun elokuvissa käytiin yhteensä 6,5 miljoonaa kertaa.

Kulttuuritilasto 2007 on suomalaisen kulttuurin kokoomajulkaisu, joka ilmestyy kahden vuoden välein. Julkaisu sisältää tietoja muun muassa Suomen vähemmistöistä ja kielistä, keskeisistä taiteenaloista, kulttuuriperinnöstä, kulttuuritapahtumista sekä kulttuurialan koulutuksesta, työvoimasta ja taloudesta. Lisäksi julkaisuun on koottu kansainvälisiä vertailutietoja. Julkaisussa on yhteensä 180 taulukkoa suomeksi ja englanniksi. Julkaisun yhteenveto on ruotsiksi ja englanniksi.

Neljä kirjaa viidestä tietokirjoja

Suomessa julkaistaan yhä enemmän kirjoja. Vuonna 2007 kirjoja ilmestyi kaikkiaan 14 154 nimekettä, 20 prosenttia enemmän kuin vuosikymmenen alussa. Yli neljä kirjaa viidestä oli tietokirjoja.

Kirjamyynnin arvo kasvaa. Vuonna 2007 kirjoja myytiin yhteensä 559 miljoonalla eurolla, joka oli 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2000. Kirjamyynnin rakenne on muuttunut vain vähän. Suurin muutos on se, että suurteosten eli lähinnä tietokirjasarjojen myynti on puolittunut.

Yleisin paikka hankkia kirjoja ovat edelleen kirjakaupat, niiden osuus kokonaismyynnistä oli 37 prosenttia vuonna 2007. Kirjakerhojen ja posti- ja suoramyynnin osuus kirjamyynnistä oli 23 prosenttia. Tavaratalot ja supermarketit ovat kasvattaneet tällä vuosikymmenellä myyntiään suhteellisesti eniten kaikista kanavista, niiden kirjamyynnin arvo on kasvanut 70 prosenttia. Verkkokaupan osuus kirjamyynnistä on vielä suhteellisen pieni, arviolta vain neljä prosenttia.

Kulttuuritilaston kotisivu

Julkaisun tilaukset: Tilastotori tai myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi


Päivitetty 2.4.2009

Jaa