Tjänsten Findikator nu även på svenska och engelska

Tjänsten Findikator som producerats i samarbete mellan Statistikcentralen och statsrådets kansli finns nu tillgänglig även på svenska och engelska. Därtill har användbarheten av tjänsten utvecklats och den har nu också funktioner för sociala medier.

Den avgiftsfria tjänsten Findikator innehåller nästan 100 indikatorer som beskriver utvecklingen i samhället. Tjänsten innehåller aktuell information om bl.a. ekonomi, hälsa, utbildning, arbetsmarknaden och miljön.

Indikatorerna har samlats ur Statistikcentralens och flera andra finländska statistikproducenters material. De senaste uppgifterna för varje indikator uppdateras i tjänsten efter att informationsproducenten publicerat dem.

Indikatorerna är direkt länkade till databasen StatFin, som innehåller mera detaljerad information om indikatorerna, t.ex. regionala uppgifter. I databasen kan användaren göra avgränsningar efter aktuella variabler och datum. Från tjänsten är det också lätt att kopiera tabeller och figurer för vidareanvändning.

www.findikator.fi/sv

Ytterligare information: specialsakkunnig Ulla Rosenström, statsrådets kansli, 09 1602 2353 eller 040 826 1437, och IT-utvecklingschef Harri Lehtinen, Statistikcentralen, 09 1734 3403 eller 050 344 3940

Pressmeddelande från statsrådets kansli


Senast uppdaterad 7.3.2012

Dela