Suhdannetilanne vaisu vuoden 2011 lopulla

Tilastokeskuksen julkaisemien toimialakatsausten mukaan teollisuuden suhdannenäkymät synkkenivät hieman viime vuoden lopulla. Kaupan ja muiden palvelualojen suhdannetilanne pysyi vakaana. Yleinen luottamus on edelleen vaisu, mutta vuodelle 2012 näkymät ovat hieman positiivisemmat.

Teollisuuden tuotanto väheni vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Tuotannon väheneminen näyttää jatkuvan myös vuoden vaihteen jälkeen. Myös liikevaihdon kasvuvauhti hidastui loppuvuonna, ja teollisuuden uusien tilausten arvo oli laskussa.

Asuinrakentamisen kasvu hiipui viimeisellä vuosineljänneksellä. Tämä näkyy sekä aloitettujen rakennusten määrän että rakennuslupien kuutiomäärien vähenemisenä vuotta aiempaan verrattuna. Valtion voimakkaalla elvytyksellä on tähän asti pystytty tukemaan vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa.

Kaupan liikevaihto jatkoi kasvuaan viime vuoden loka-joulukuussa. Kasvuvauhti kuitenkin hidastui selvästi alkuvuoteen verrattuna. Suhdannenäkymiä pidetään edelleen epävarmoina, joskin tuoreimpien liikevaihtotietojen valossa kasvu näyttää jatkuvan vuoden 2012 puolella.

Palvelualoilla toimivien yritysten liikevaihto oli kasvussa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tosin liikevaihdon kasvu tasoittui selvästi loppuvuotta kohden. Syksyllä heikkenemään päässyt työllisyystilanne näyttää parantuneen loppuvuodesta.

Edellä kerrotut tiedot käyvät ilmi toimialakatsauksista, jotka käsittelevät vuoden 2011 neljännen neljänneksen suhdannetilannetta. Lisäksi kaupan toimialakatsauksen fokus-osio käsittelee lähikauppojen asemaa päivittäistavarakaupan toimialalla. Katsaukset on julkaistu teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden toimialoilta, ja ne ovat nähtävissä Tilastokeskuksen Internet-sivuilla (www.tilastokeskus.fi/toimialakatsaukset).

Artikkeleita jatkossa Tieto&trendit-lehdessä

Toimialakatsausten julkaisu päättyy vuoden 2011 viimeistä neljännestä käsittelevien katsausten jälkeen. Jatkossa toimialoilta tullaan julkaisemaan ajankohtaisia artikkeleita Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehden yhteydessä.

Toimialakatsaukset ja lisätietoja:

Teollisuuden toimialakatsaus, Kari Rautio (09) 1734 2479

Rakentamisen toimialakatsaus, Jan Moilanen (09) 1734 2723

Kaupan toimialakatsaus, Jarkko Niemistö (09) 1734 2951

Palvelujen toimialakatsaus, Aki Niskanen (09) 1734 2657

Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi


Päivitetty 22.3.2012

Jaa