Tilastokeskukselle palvelupiste Kaisa-taloon

Tilastokeskus ja Helsingin yliopiston kirjasto allekirjoittavat 1.6.2012 sopimuksen kirjasto- ja tietopalveluyhteistyöstä. Tilastokeskus avaa syyskuussa palvelupisteen Helsingin yliopiston kirjaston uusissa tiloissa Kaisa-talossa.

Tilastokeskus tarjoaa Kaisa-talossa tilastollista tietopalvelua, tilastojen ja tutkimusaineistojen käytön opastusta ja neuvontaa sekä järjestää tilastoalaan liittyviä tapahtumia, tietoiskuja ja koulutusta.

Tilastokeskus tuo palvelujaan sinne, missä tilastotiedon tarvitsijat ja käyttäjät liikkuvat. Toiminnalla halutaan edistää ja tukea tilastojen käyttöä ja niiden hyödyntämistä opetuksessa, tutkimuksessa ja muussa kehittämisessä.

Tilastokirjaston laajat ja ainutlaatuiset kokoelmat painettuja Suomen, muiden maiden sekä kansainvälisten järjestöjen tilastoja – vanhimmat jopa 1800-luvulta – ovat jatkossakin käytettävissä Tilastokeskuksen toimitiloissa Kalasatamassa. Suomen virallisen tilaston vanhojen tilastojulkaisujen saatavuutta parannetaan myös digitoimalla niitä verkkoon vapaasti saataville. Tähän mennessä digitoidut julkaisut löytyvät Doria-palvelusta.

Kaisa-talo avataan asiakkaille 3.9.2012 osoitteessa Kaisaniemenkatu 5.

Lisätietoja: Tietopalvelujohtaja Heli Mikkelä, puh. 09 1734 3200, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi


Päivitetty 1.6.2012

Jaa