Statistikcentralen öppnar ett serviceställe i centrala Helsingfors

Statistikcentralen öppnar 3.9.2012 ett serviceställe för statistik i Helsingfors universitets biblioteks nya lokaliteter i Kajsahuset.

Det nya servicestället i Kajsahuset kommer att tillhandahålla statistisk informationstjänst, råd och handledning i användningen av statistik och Statistikcentralens undersökningsmaterial. Dessutom kommer det att ordna föreläsningar, informationsinslag och utbildning med anknytning till statistikbranschen. Kajsahuset ligger på adressen Fabiansgatan 30.

Statistikcentralens omfattande samlingar av tryckt statistik från Finland och andra länder samt internationella organisationer finns också i fortsättningen tillgängliga i Statistikcentralens lokaliteter i Fiskehamnen, på adressen Verkstadsgatan 13 B.

Statistikcentralen betjänar i ärenden som gäller användning och tolkning av statistik samt källor till statistikuppgifter också via internet och per telefon. Våra tjänster omfattar både inhemska och internationella statistikuppgifter och datakällor. Vi fungerar också som ett nationellt rådgivnings- och betjäningsställe för europeisk statistik. Vår allmänna informationstjänst är avgiftsfri.

Kontaktinformation och nya öppettider

Den senaste statistiken på internet: www.stat.fi

Förfrågningar: Chefen för informationstjänst Sari Palén, tfn 09 1734 2276

 


Senast uppdaterad 28.6.2012

Dela