Finland förr och nu

Under de år som Finland varit självständigt har det skett flera samhälleliga, ekonomiska, vetenskapliga och teknologiska omvälvningar. De syns tydligt också i statistiken – statistiken är en bild av samhället.

Förändringar under hundra år

På webbsidorna Förändringar under hundra år presenterar vi förändringar i samhället och i vardagen. Det sker med hjälp av siffror från början av självständighetstiden och från nutiden. Jämförelserna finns också på Statistikcentralens Twitter- och Facebook-konton under hashtagen #förändringunder100år.

Fotografierna i jämförelserna är från de finländska museernas samlingar.

Källor under hundra år

I förteckningen Källor under hundra år har vi sammanställt lättanvända statistikkällor från Finlands självständighetstid.

När man tittar på vilka statistikgrenar som finns att få från olika år och decennier ser man att det har att göra både med statistikväsendets historia och med det finländska samhällets historia. Till exempel den folkräkning som enligt planerna skulle genomföras åren 1939–1940 inhiberades på grund av vinterkriget och därför har den första omfattande folkräkningen av finländarna gjorts så sent som år 1950. Du kan bekanta dig med olika skeden i statistikföringen på webbkursen Finlands statistik historiskt sett.

Statistisk årsbok för FinlandUppgifter för varje år – Statistisk årsbok för Finland

Statistisk årsbok för Finland är en statistisk tegelsten som har utkommit sedan år 1879 ända fram till dessa dagar. Årsboken innehåller de mest centrala statistikuppgifterna om Finland. Statistisk årsbok för Finland åren 1879–2016 är tillgängliga i publikationsarkivet Doria som pdf-filer. Statistiska uppgifter från självständighetsåret 1917 hittar du i följande årsböcker:

Årsboken år 2017 finns tillgänglig både som pdf-fil och som webbtjänst.

Snittfinländarens liv förr och nu

Med hjälp av statistik kan man åskådliggöra hurdan genomsnittsfinländaren varit under olika tider, hur länge hen har levat och hur hen har bott. I animationen om genomsnittsfinländaren presenteras genomsnittsfinländarens liv under olika tidsperioder:

Finland i siffror – basuppgifter om Finland i dagFinland i siffror

Finland i siffror är ett infopaket med centrala statistiska uppgifter om Finland. Det omfattar t.ex. basfakta om Finlands befolkning, boende, priser och utbildning.

Helheten finns tillgänglig också i vår webbtjänst.

Finland nu – det senaste om Finland

Statistikcentralen framställer och publicerar statistik året om. I publiceringskalendern hittar du publiceringsdatumen och på Statistikcentralens förstasida de senaste offentliggörandena.

I offentliggörandet finns utöver statistiksiffror också en expertanalys av centrala observationer. De mest detaljerade statistikuppgifterna, såsom de kommunvisa uppgifterna, finns i StatFin-statistikdatabasen.

Våra experter skriver statistikbaserade texter om aktuella fenomen också i en blogg i tidningen Tieto&trendit (på finska).