Tävling för åskådliggörande av statistik

Finlands 100-årsjubileum till ära arrangerar Statistikcentralen en tävling för studerande i yrkeshögskolor och universitet. Temat för tävlingen är det bästa elektroniska bidraget som åskådliggör statistik. Tävlingstiden är 6.12.2016–1.10.2017.

Deltagande i tävlingen

I tävlingen kan man delta med ett elektroniskt bidrag där man använder sig av statistik, t.ex. datavisualisering, videofilm eller animation. Det går att skicka in flera bidrag till tävlingen. Tävlingsbidragen kan vara på finska, svenska eller engelska. Tävlingsbidragen kan vara gjorda av enskilda personer eller team, det går också att delta med ett kursarbete. Tävlingsbidraget bör ha blivit klart 6.12.2016–1.10.2017.

Delta genom att skicka in en länk till tävlingsbidraget till Statistikcentralen per e-post viestinta@stat.fi eller en inspelning till adressen Statistikcentralen, Kommunikationen, PB 2C, 00022 STATISTIKCENTRALEN (skriv ”Tilastojen havainnollistaminen-kilpailu” på kuvertet). Ange också i vilken läroanstalt upphovsmannen/-männen studerar. Om det förekommer tekniska specialvillkor för bidraget ska detta nämnas i samband med att tävlingsbidraget skickas in. 

Statistikcentralen ska ha rätt att publicera bidraget.

Bidraget ska vara oss tillhanda 2.10.2017 kl. 15.

Material som utarbetats av anställda vid Statistikcentralen kan inte delta i tävlingen.

Val av vinnare

Vinnarbidraget väljs av en tävlingsjury som Statistikcentralen utser och upphovsmannen/-männen belönas.

Vid valet av vinnaren tillämpas följande bedömningskriterier:

  • statistiken har en betydande roll i tävlingsbidraget
  • statistiken används på ett intressant, innovativt och överskådligt sätt
  • tekniskt genomförande och visualisering
  • bidraget ökar förståelsen av statistik och hur statistik kan användas
  • bidraget ger nya insikter i statistik.

Pris

Tävlingspriset är 2 000 euro (skattepliktigt). Vinnaren/vinnarna offentliggörs i slutet av år 2017.

Mera information om tävlingen

Erja Seppänen tfn 029 551 2569, förnamn.efternamn@stat.fi