Tävlingen Statistiken i media

Finlands 100-årsjubileum till ära arrangerar Statistikcentralens en tävling kring användning av statistik i media. Tävlingstiden är 6.12.2016–1.10.2017.

Deltagande i tävlingen

Det går att delta t.ex. med en artikel, en datavisualisering, infografik, en videofilm eller animation. Bidraget kan skickas in av upphovsmannen själv eller så kan man föreslå någon annans arbete. Det går att skicka in flera bidrag till tävlingen. Tävlingsbidraget bör ha publicerats i Finland antingen i en tryckt tidning, i medier på internet eller i elektronisk media under tiden 6.12.2016–1.10.2017. Tävlingsbidragen kan vara på finska, svenska eller engelska.

Delta genom att skicka tävlingsbidraget till Statistikcentralen per e-post viestinta@stat.fi antingen som pdf-version eller som en länk. Bidraget kan också skickas som pappersversion eller som en inspelning till adressen Statistikcentralen, Kommunikationen, PB 2C, 00022 STATISTIKCENTRALEN (skriv ”Tilastot mediassa -kilpailu” på kuvertet).

Bidragen ska vara oss tillhanda 2.10.2017 kl. 15.

Material som utarbetats av anställda vid Statistikcentralen kan inte delta i tävlingen.

Val av vinnare

Vinnarbidraget väljs av en tävlingsjury som Statistikcentralen utser och upphovsmannen/-männen belönas.

Vid valet av vinnaren tillämpas följande bedömningskriterier:

  • statistiken har en betydande roll i tävlingsbidraget
  • tävlingsbidraget är intressant och samhälleligt effektfullt
  • statistiken används på ett innovativt och överskådligt sätt 
  • bidraget ökar förståelsen av statistik och hur statistik kan användas.
  • bidraget ger nya insikter i statistik.

Pris

Tävlingspriset är 2 000 euro (skattepliktigt). Vinnaren/vinnarna offentliggörs i slutet av år 2017.

Mera information om tävlingen

Erja Seppänen tfn 029 551 2569, förnamn.efternamn@stat.fi