Uutisia 4.3.2014

Eeva Hamunen, Sixten Korkman ja Alpo Willman palkittu Eino H. Laurila -kansantulomitalilla

Vuoden 2013 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty valtiotieteen tohtori Sixten Korkmanille, valtiotieteen tohtori Alpo Willmanille ja valtiotieteen maisteri Eeva Hamuselle. Mitalit myönnetään tunnustuksena heidän aktiivisesta työstään kansantalouden tilinpidon käytön ja tunnettuuden edistäjinä.

Valtiotieteen tohtori Sixten Korkman on aktiivinen keskustelija ja kirjoittaja, joka on tehnyt näyttävän uran elinkeinoelämän, hallinnon ja tieteen palveluksessa. Hän on ollut toimitusjohtaja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksessa (ETLA) ja Elinkeinoelämän valtuuskunnassa (EVA). Lisäksi hän on johtanut Euroopan neuvoston raha- ja talouspolitiikan pääosastoa ja valtiovarainministeriön kansantalousosastoa. Korkman on julkaissut useita suosion saavuttaneita kansantaloutta koskevia kirjoja. Hän on tällä hetkellä Aalto-yliopiston taloustieteen laitoksen professori.

Kentin yliopiston taloustieteen laitoksen professori Alpo Willman toimi pitkään tutkijana Suomen Pankissa ja Euroopan Keskuspankissa. Hän on ollut keskeisessä roolissa kokonaistaloudellisten mallien kehittelyssä Suomen Pankissa ja usean euroalueen maan kokonaistaloudellisen mallin tekemisessä Euroopan Keskuspankissa. Hän on myös ollut laatimassa näihin malleihin liittyvää kansantalouden tilinpitojärjestelmää ja mallin mukaista aineistoa. Willman on viime vuosina julkaissut merkittäviä makrotaloudellisia tutkimuksia pääoma- ja työpanoksen välisestä korvattavuudesta.

Valtiotieteen maisteri Eeva Hamunen on tehnyt pitkän päivätyön Tilastokeskuksessa kansantalouden tilinpidon asiantuntijana ja kehittäjänä. Hän on syvällisellä näkemyksellään vaikuttanut paljon viime vuosikymmenien kansantalouden tilinpidon uudistuksiin. Hamunen oli useita vuosia Suomen edustajana kansainvälisten järjestöjen kansantalouden tilinpidon yhteistyöryhmissä (mm. BKTL -komitea). Hän on lisäksi osallistunut aktiivisesti uusien kansantuloasiantuntijoiden kouluttamiseen.

Eino H. Laurila -kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta. Mitalin jaosta päättävät Ekonomiska Samfundet i Finland, Suomen Tilastoseura, Taloustieteellinen Yhdistys, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnssonin Säätiö. Ensimmäisen mitalin sai vuonna 1993 professori Eino H. Laurila mittavasta työstään Suomen kansantalouden tilinpidon kehittäjänä.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Ari Tyrkkö, Tilastokeskus, 09 1734 3261, sähköposti: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi