Ajankohtaista

Tilastokeskuksen viikkokalenteri 25/2010 ajalle 21.-27.6.2010

Tilastojulkistukset

 • Julkistetaan Internetissä http://tilastokeskus.fi/ klo 9, ellei toisin mainita
 • 22.6.2010 Ammatillinen koulutus 2009, opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat (lisätietoja Reija Vento p. (09) 1734 3279).
 • 22.6.2010 Työvoimatutkimus 2010, toukokuu (lisätietoja Heidi Melasniemi-Uutela p. (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori p. (09) 1734 3524).
 • 23.6.2010 Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2010, 1. vuosineljännes (lisätietoja Anssi Vuorio p. (09) 1734 2685).
 • 23.6.2010 Julkisten menojen hintaindeksi 2010, 1. vuosineljännes (lisätietoja Matias Kemppainen p. (09) 1734 3564).
 • 23.6.2010 Panos-tuotos 2007 (lisätietoja Markku Räty p. (09) 1734 2647).
 • 23.6.2010 Tieliikenneonnettomuustilasto 2010, toukokuu, ennakko (lisätietoja Tiina Karppanen p. (09) 1734 2656).
 • 24.6.2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, huhtikuu (lisätietoja Kaj Isaksson p. (09) 1734 3633).
 • Kuluvan vuoden tilastojulkistukset. Lista sisältää ilmestyneet tilastojulkistukset viimeisen kuuden kuukauden ajalta.
 • Julkistamiskalenteri. Kalenterissa kerrotaan etukäteen vuoden kaikki tilastojulkistukset. Kalenteria päivitetään arkipäivisin.
 • Voit tilata uutisviestipalvelusta viestin Tilastokeskuksen viikkokalenterista, uusista tilastojulkistuksista, suhdannetilastoista, tiedotteista ja muista ajankohtaisista asioista sähköpostiisi maksutta. Lisätietoa ja tilaukset.

Muutoksia tilastojulkistuksissa

Uusimmat julkaisut, tuotteet ja palvelut

 • Rakennuskustannusindeksi 2010, toukokuu. Rakennuskustannusindeksi mittaa talonrakentamisen kustannustasoa siihen käytettyjen peruspanosten (työ, tarvikkeet, muut kustannukset) hintakehityksen avulla. Se lasketaan erikseen tärkeimmille talotyypeille ja korjausrakentamiselle.
 • Kuluttajahintaindeksi 2010, toukokuu. Julkaisu sisältää tuoretta tietoa inflaatiosta. Indeksi mittaa kotitalouksien Suomesta ostamien tavaroiden ja palvelujen hintakehitystä hyödykeryhmittäin. Tilastosta löytyy myös kansainvälistä vertailutietoa.
 • Tieliikenneonnettomuudet 2009. Julkaisu sisältää tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt vuonna 2009 sekä poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet. Sisältää myös aikasarjoja liikenneonnettomuuksista vuosilta 1931-2009.
 • Energiatilasto. Vuosikirja 2009. Julkaisu antaa kokonaiskuvan Suomen energiasektorin toiminnasta. Tilasto antaa tietoa energian tuotannosta, kulutuksesta sekä niistä aiheutuneista päästöistä. Lisäksi siitä löytyy tietoa energiatuotteiden tuonnista ja viennistä, hinnoista ja veroista, alan investoinneista sekä julkisesta rahoituksesta. Tilastosta löytyy myös kansainvälistä vertailua muista EU- ja OECD-maista.
 • Tilastokatsaus 2010. Julkaisu sisältää keskeiset talouden ja yhteiskunnan kehitystä kuvaavat tilastotiedot väestöstä, teollisuudesta, energiasta, rakentamisesta, kaupasta, palveluista, asumisesta, liikenteestä ja matkailusta, rahoituksesta ja vakuuksista, kansantaloudesta, julkisesta taloudesta, työmarkkinoista, palkoista ja työvoimakustannuksista, tuloista ja kulutuksesta, hinnoista ja kustannuksista sekä oikeudesta. Julkaisu sisältää kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuositietoja sekä kansainvälistä vertailutietoa.
 • Aluekatsausjulkaisut 2010. Aluekatsaukset ovat aluetietoon erikoistuneita julkaisuja, jotka sisältävät valmiita diagrammeja ja teemakarttoja kunta-, seutu- ja maakuntatasoilta. Aluekatsausperheeseen kuuluu 6 julkaisua; koko maata koskevat Kuntakatsaus sekä Seutukunta- ja maakuntakatsaus ja alueelliset Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen sekä Pohjois-Suomen katsaukset. Näissä viimeksi mainituissa on mukana myös AVI-alueiden vertailut.
 • Julkaisutilaukset: myynti@tilastokeskus.fi, p. (09) 1734 2011, http://tilastokeskus.fi/tilastotori

Muuta ajankohtaista

Tilastokoulutusta

 • Tilastokeskus tarjoaa tilastoalan asiantuntemukseen pohjautuvia laadukkaita ja ajankohtaisia koulutuspalveluja kaikille tilastotiedon tarvitsijoille.

Lisätietoa tilastokoulutuksesta.


Päivitetty 24.6.2010

Jaa