Ajankohtaista

Tilastokeskuksen viikkokalenteri 1/2010 ajalle 4.-10.1.2010

Tilastojen julkistamiskalenteri 2010

 • Julkistamiskalenteri 2010 on Internetissä www.tilastokeskus.fi. Kalenterissa kerrotaan vuoden 2010 tilastojulkistusten aikataulut.

Tilastojulkistukset

 • Julkistetaan Internetissä http://tilastokeskus.fi/ klo 9, ellei toisin mainita
 • 8.1.2010 Suomalaisten matkailu 2009, marraskuu (lisätietoja Taru Tamminen p. (09) 1734 2243)
 • 8.1.2010 Teollisuuden uudet tilaukset 2009, marraskuu (lisätietoja Kari Rautio p. (09) 1734 2479)
 • 8.1.2010 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2009, marraskuu (lisätietoja Kari Rautio p. (09) 1734 2479)
 • 8.1.2010 Tuotannon suhdannekuvaaja 2009, lokakuu (lisätietoja Veli-Pekka Karvinen p. (09) 1734 2667)
 • Kuluvan vuoden tilastojulkistukset. Lista sisältää ilmestyneet tilastojulkistukset viimeisen kuuden kuukauden ajalta.
 • Julkistamiskalenteri. Kalenterissa kerrotaan etukäteen vuoden kaikki tilastojulkistukset. Kalenteria päivitetään arkipäivisin.
 • Voit tilata uutisviestipalvelusta viestin Tilastokeskuksen viikkokalenterista, uusista tilastojulkistuksista, suhdannetilastoista, tiedotteista ja muista ajankohtaisista asioista sähköpostiisi maksutta. Lisätietoa ja tilaukset.

Muutoksia julkistettuihin tilastojulkistuksiin

 • 7.10.2009 julkaistun aluetilinpidon tilastojulkistuksen taulukoissa on havaittu virheitä. Tietokanta- ja Excel-taulukoiden korjatut tiedot vuosilta 1995-2005 julkaistaan tammikuussa 2010.

Uusimmat julkaisut, tuotteet ja palvelut

 • Hinta- ja palkkatiedote 5/2009. Sisältää ajankohtaista ja tiivistettyä tilastotietoa hinnoista, palkoista ja työtaisteluista.
 • Kuluttajabarometri 2009, joulukuu. Tilasto sisältää suomalaisten kuluttajien arviot ja ennusteet omasta ja maan yleisestä talouskehityksestä, inflaatiosta ja työttömyydestä. Sisältää myös tietoja kuluttajien aikomuksista tehdä suurempia hankintoja (asunto, auto, remontti, kodinkoneet, lomamatkat ym.), säästää tai ottaa luottoa. Tiedot esitetään koko maan tasolla ja maakunnittain, useimmat myös väestöryhmittäin.
 • Maa- ja vesirakentamisen suhdanteet 4/2009. Sisältää tuoreimmat maa- ja vesirakennusalaa koskevan tilastotiedon mm. rakentamisen määrästä, kustannuksista ja alan työllisyydestä.
 • Maarakennuskustannusindeksi. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksi. 2009, marraskuu Tilasto sisältää omat indeksit pohjarakennus-, maarakenne-, kalliorakennus-, murskaus-, päällystys-, vesihuolto- ja sillanrakennustyölle sekä hoidon ja kunnossapidon työlle.
 • Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2009, marraskuu. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on keskeinen lyhyen aikavälin suhdanneindikaattori, joka mittaa teollisuustuotannon muutosta tiettyyn perusajankohtaan verrattuna. Indeksin perusvuotena on 2000. Julkaisu sisältää koko teollisuuden ja eri toimialojen volyymi-indeksin.
 • Tilastokatsaus 2009:IV. Katsaus sisältää keskeiset talouden ja yhteiskunnan kehitystä kuvaavat tilastotiedot eri aihealueilta. Siitä löytyvät kuukausi- ja neljännesvuosi- ja vuositason aikasarjat, trendit ja kausitasoitetut tilastosarjat ja indeksit. Katsauksesta löytyy myös kansainvälistä vertailutietoa.
 • Työvoimatilasto 2009, marraskuu. Julkaisu sisältää ajankohtaista tietoa mm. työllisyydestä, työttömyydestä ja työvoimasta.
 • Julkaisutilaukset: myynti@tilastokeskus.fi, p. (09) 1734 2011, http://tilastokeskus.fi/tilastotori

Muuta ajankohtaista

Tilastokoulutusta

 • Tilastokeskus tarjoaa tilastoalan asiantuntemukseen pohjautuvia laadukkaita ja ajankohtaisia koulutuspalveluja kaikille tilastotiedon tarvitsijoille.
 • Lisätietoa tilastokoulutuksesta.

Päivitetty 8.1.2010

Jaa