Ajankohtaista

Tilastokeskuksen viikkokalenteri 51-52/2011 ja 1/2012 ajalle 19.12.2011-8.1.2012

Tilastojen julkistamiskalenteri 2012

 • Vuoden 2012 julkistamiskalenteri. Kalenterissa kerrotaan etukäteen vuoden kaikki tilastojulkistukset. Tarkempaa tietoa seuraavan viikon julkistuksista annetaan perjantaisin ilmestyvässä viikkokalenterissa.

Tilastojulkistukset

 • Julkistetaan Internetissä http://tilastokeskus.fi/ klo 9, ellei toisin mainita
 • 19.12.2011 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2011, marraskuu (lisätietoja Matias Kemppainen p. 09 1734 3564).
 • 19.12.2011 Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2011, marraskuu (lisätietoja Matias Kemppainen p. 09 1734 3564).
 • 19.12.2011 Maarakennusalan konekustannusindeksi 2011, marraskuu (lisätietoja Matias Kemppainen p. 09 1734 3564).
 • 19.12.2011 Maarakennuskustannusindeksi 2011, marraskuu (lisätietoja Matias Kemppainen p. 09 1734 3564).
 • 19.12.2011 Metsäalan konekustannusindeksi 2011, marraskuu (lisätietoja Matias Kemppainen p. 09 1734 3564).
 • 19.12.2011 Tuottajahintaindeksit 2011, marraskuu (lisätietoja Anna-Riikka Pitkänen p. 09 1734 3466).
 • 20.12.2011 Metsätilinpito 2010 (lisätietoja Jukka Muukkonen p. 09 1734 3224).
 • 20.12.2011 Työvoimatutkimus 2011, marraskuu (lisätietoja Kalle Sinivuori p. 09 1734 3524).
 • 21.12.2011 Kotitalouksien varallisuus 2009 (lisätietoja Markku Säylä p. 09 1734 3410).
 • 21.12.2011 Väestön ennakkotilasto 2011, marraskuu (lisätietoja Irma Pitkänen p. 09 1734 3262).
 • 22.12.2011 Tieliikenneonnettomuustilasto 2011, marraskuu, ennakko (lisätietoja Raini Östlund p. 09 1734 3205).
 • 22.12.2011 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011, 3. vuosineljännes (lisätietoja Mikko Simonaho p. 09 1734 2789).
 • 23.12.2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2011, lokakuu (lisätietoja Merja Järvinen p. 09 1734 2458).
 • 27.12.2011 Kuluttajabarometri 2011, joulukuu (lisätietoja Pertti Kangassalo p. 09 1734 3598).
 • 28.12.2011 Kaupan liikevaihtokuvaaja 2011, marraskuu, pikaennakko (lisätietoja Jarkko Niemistö p. 09 1734 2951).
 • 29.12.2011 Tulonjakotilasto 2010, subjektiivinen toimeentulo, ennakko (lisätietoja Marie Reijo p. 09 1734 2547).
 • 29.12.2011 Työssäkäynti 2010, pääasiallinen toiminta ja ammattiasema, ennakko (lisätietoja Jaana Huhta p. 09 1734 2632).
 • 30.12.2011 Asuntojen hinnat 2011, marraskuu (lisätietoja Petri Kettunen p. 09 1734 3558).
 • 30.12.2011 Konkurssit 2011, marraskuu (lisätietoja Pekka Hänninen p. 09 1734 2606).
 • 5.1.2012 Suomalaisten matkailu 2011, marraskuu (ennakko) (lisätietoja Taru Tamminen p. 09 1734 2243)
 • Julkistamiskalenteri. Kalenterissa kerrotaan etukäteen vuoden kaikki tilastojulkistukset. Kalenteria päivitetään arkipäivisin.
 • Voit tilata uutisviestipalvelusta viestin Tilastokeskuksen viikkokalenterista, uusista tilastojulkistuksista, suhdannetilastoista, tiedotteista ja muista ajankohtaisista asioista sähköpostiisi maksutta. Lisätietoja ja tilaukset.

Uusimmat julkaisut, tuotteet ja palvelut

 • Ajankäytön muutokset 2000-luvulla. Julkaisu kuvaa suomalaisten ajankäytössä tapahtuneita muutoksia kolmen vuosikymmenen aikana. Miten paljon aikaa kuluu nukkumiseen, ansiotyöhön, kotitöihin ja vapaa-ajan harrastuksiin? Julkaisussa tarkastellaan ajankäytön muutoksia eri väestöryhmissä mm. sukupuolen, iän, perhevaiheen ja sosioekonomisen aseman mukaan.
 • Aluebarometri 2012. Aluebarometri on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton kaksi kertaa vuodessa teettämä internetkysely, jonka Tilastokeskus toteuttaa. Aluebarometri mittaa maan eri osien kehityksessä odotettavissa olevia muutoksia – paineen vaihtelua. Vastaukset perustuvat kuntien virka- ja luottamushenkilöiden henkilökohtaisiin näkemyksiin ja tietoihin. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote >>>
 • Hyvinvointikatsaus 4/2011. Hyvinvointikatsaus on Tilastokeskuksen sosiaalitilastollinen julkaisu. Lehden artikkeleissa käsitellään tilasto- ja tutkimustiedon pohjalta kansalaisten ja kotitalouksien elinoloja. Artikkelien aiheina ovat muun muassa tulonjako, työolot, koulutus, kulutus ja kulttuuri.
 • Rakennuskustannusindeksi 2011, marraskuu. Indeksi kuvaa keskeisiltä rakenneominaisuuksiltaan samankaltaisten rakennustöiden ja rakennusten rakennuskustannusten suhteellista muutosta rakentamisessa käytettyjen peruspanosten hintakehityksen avulla.
 • Rakentaminen ja asuminen vuosikirja 2011. Vuosikirja tarjoaa tilastotietoa katsausten, taulukoiden ja kuvioiden muodossa 19 aihealueelta. Kirja sisältää myös kansainvälistä vertailua. Vuosikirjan tiedoista suurin osa on koottu Tilastokeskuksen tilastoista, mutta kirjassa on myös aineistoa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta, Maanmittauslaitokselta, Kansaneläkelaitokselta, Suomen Pankilta sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Vuosikirja on saatavana myös verkkopalveluna.
 • Tieto&trendit nro 8/2011. Lehti ilmestyy viikolla 51. Aiheina mm. Yrityksiä perustamaan helpommin Ranskaan kuin Suomeen, Konserni, fuusio, yritystuki, ulkomaalaisomistus, vienti...Mitä on ripeän kasvun takana, Kansainvälistyvät kasvuyritykset, Konfliktit vähenevät maailmassa, Arabimaailman syksy: Patoutuneiden odotusten kriisi.
 • Julkaisuluettelo sisältää tiedot julkaistavista kokoomajulkaisuista, tutkimuksista, käsikirjoista ja lehdistä sekä muista painetuista julkaisuista.

Muutoksia julkaisujen myyntipalvelussa ja hinnoissa

 • Tilastokeskuksen painettujen julkaisujen myynti siirtyy 1.1.2012 lähtien Edita Publishing Oy:lle. Osa julkaisuhinnoista muuttuu vuodenvaihteessa alv-muutosten takia. Vuoden 2012 julkaisuluettelo ilmestyy joulukuun aikana. Lisätietoja>>>

Muuta ajankohtaista

 • Tilastokirjasto on avoinna kävijöille 27.12.2011–5.1.2012 arkipäivisin klo 10–14. Tietopalveluihin vastataan virka-aikana klo 8.00–16.15.
 • Tilastokeskuksen kirjaamo on avoinna 19.–30.12.2011 klo 9-15.
 • Tilastokeskuksen Tampereen aluetoimisto on suljettuna 23.12.2011–5.1.2012. Puhelut ohjataan Oulun toimistoon. Oulun, Seinäjoen ja Turun aluetoimistot palvelevat normaalisti.
 • Tilastokirjastossa poistokirjoja ilmaisjakelussa.Tilastokirjasto on poistanut kokoelmistaan eri alojen kirjallisuutta. Poistettuja kirjoja voi noutaa maksutta Tilastokirjastosta 12.12.- 23.12.2011.
 • Tuoreimmat uutiset ja tiedotteet. Uutisissa ja tiedotteissa käsitellään tilastojen lisäksi muun muassa tapahtumia, tuotteita ja palveluita sekä tutkimuksia.
 • Tilastokirjaston sivut. Sivut sisältävät tietoa tilastokirjaston palveluista.

Tilastokeskuksen kurssitarjonta

 • Tilastokeskus tarjoaa tilastoalan asiantuntemukseen pohjautuvia laadukkaita ja ajankohtaisia koulutuspalveluja kaikille tilastotiedon tarvitsijoille.
 • 26.1.2012 Tilastotietokannat tutuiksi -kurssi. Opit kurssilla tuntemaan eri tietokantojen sisällön ja niiden luokitukset. Sisällöllinen tarkastelu painottuu talous-, yritys- ja väestötilastoihin, joihin kohdistuvia hakuja pääset mikroluokassa itse harjoittelemaan konkreettisten esimerkkien avulla. Ilmoittautuminen 12.1.2012 mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.
 • 2.2.2012 Opi tekemään ja arvioimaan otantatutkimuksia -kurssi. Kurssilla käsitellään otantatutkimuksen teknisen toteutuksen eri vaiheet näytteen poiminnasta ja tiedon keräämisestä laadunvarmistukseen ja laadun raportointiin. Ilmoittautuminen 19.1.2012 mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.
 • Lisätietoja tilastokoulutuksesta.


Päivitetty 3.1.2012

Jaa