Tuloerot Suomessa vuosina 1966-2003

  1. Tuloerohaitari on supistunut, venynyt...
  2. Tulonsiirtojen tasaava vaikutus on vaihdellut
  3. Palkansaajien tulot ovat kasvaneet vakaasti
  4. Maanviljelijöiden reaalitulot parantuneet
  5. Yrittäjien tulot kasvaneet viime vuosina paremmin kuin muiden
  6. Eläkeläisten toimeentulo 83 prosenttia keskimääräisestä vuonna 2003
  7. Kauas rikkaat karkaavat
  8. Köyhyys on suhteellista
  9. Pitkä työttömyys vie köyhyyteen
  10. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yrittäjien tulot kasvaneet viime vuosina paremmin kuin muiden

Yrittäjien (pl. maanviljelijät) talouksissa asui noin 400 000 henkeä vuonna 2003. Yrittäjät ovat sangen heterogeeninen ryhmä ja heidän tulokehityksensä on vaihdellut paljon. Osasyynä tähän on ollut yrittäjien tulojen suhdanneherkkyys. Yrittäjien sosioekonominen asema vaihtuu muita ryhmiä useammin: he saattavat esimerkiksi siirtyä palkansaajiksi suhdanteista riippuen. Tällöin poikkileikkausaineistoilla on vaikea saada todenmukaista kuvaa yrittäjien tulokehityksestä. Se näyttää kuitenkin seuranneen tasoltaan ja muutoksiltaan pitkälti työntekijöiden ja alempien työntekijöiden tulokehitystä 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla. Laman jälkeen yrittäjien tulokehitys on ollut selvästi parempaa kuin talouksissa keskimäärin. Vuoden 2003 ennakkotietojen mukaan heidän tulotasonsa oli 28 prosenttia keskimääräistä korkeampi.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.6.2006

Jaa