Tasa-arvoinen suomineito, osa 2

  1. Naisten palkat 80 prosenttia miesten palkoista
  2. Naiset tekevät kotityöt
  3. Politiikassa naisia yhä enemmän
  4. Naisjohtajien määrä kasvanut hieman
  5. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Naisjohtajien määrä kasvanut hieman

Pörssiyhtiöt ovat edelleen melko miesvaltaisia. Naisten osuus suurimpien suomalaisen pörssiyhtiöiden hallituksissa on kuitenkin ollut hienoisessa kasvussa viime vuosina. Vuonna 2004 pörssiyhtiöiden (sata suurinta) hallitusten jäsenistä naisia oli 13 prosenttia (82). Vuonna 2005 osuus oli 14,6 prosenttia ja kuluvana vuonna se on jo 17 prosenttia.

Ammatti- ja sosioekonomista asemaa tarkasteltaessa voidaan havaita, että naisyrittäjien määrä on toistaiseksi pieni. Vuonna 2005 oli naisista yrittäjinä on vain noin 8 prosenttia, kun miehistä yrittäjinä oli 17 prosenttia. Naisista puolet oli alempia toimihenkilöitä, miehistä vain vajaa viidennes. Työntekijöinä oli sen sijaan 41 prosenttia miehistä, naisista vain alle viidennes.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.12.2006

Jaa