Talouden muutokset tarkemmin esiin - Uudistettu BKT

  1. Vaihtuva perusvuosi...
  2. ...ja kaksoisdeflatointi käyttöön
  3. Osassa julkisia palveluita suoriteindikaattorit
  4. Palvelujen vientiin tasotarkistus
  5. Välilliset rahoituspalvelut oikeille käyttäjille
  6. Sarjoja korjattiin taaksepäin
  7. Bkt:n tason nousu eri syistä takavuosina kuin viime aikoina
  8. Vaihtuva perusvuosi muutti kasvulukuja
  9. Vientilukuja tarkistettiin ylöspäin, investointeja alaspäin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Välilliset rahoituspalvelut oikeille käyttäjille

Välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) uusi laskentamenetelmä otettiin käyttöön jo heinäkuussa 2005 vuosille 1995­-2004. Kevään 2006 uudistuksen yhteydessä laskettiin aikasarja taaksepäin vuoteen 1975 saakka.

Välilliset rahoituspalvelut tarkoittavat niitä rahoituslaitosten tuottamia palveluja, joista ei peritä suoraa palkkiota. Käytännössä niillä tarkoitetaan lainojen ja talletusten korkomarginaaleja.

Aikaisemmin rahoituslaitosten tuottamat välilliset rahoituspalvelut käytti ns. jakamaton sektori välituotekäyttönä. Nyt tämä käyttö jaettiin käyttäjäsektoreille, jolloin välituotekäyttö kasvaa kullakin talouden sektorilla ja toimialalla välillisten rahoituspalvelujen käytön verran.

Kotitalouksien kulutusluottojen korkoihin sisältyvä FISIM sekä kotitalouksien pankkitalletusten korkoihin sisältyvä FISIM kohdennetaan kotitalouksien kulutusmenoihin eli loppukäyttöön. Koska nyt osa välillisistä rahoituspalveluista meneekin välituotekäytön sijasta loppukäyttöön, niin bruttokansantuote kasvaa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.1.2007