Talouden muutokset tarkemmin esiin - Uudistettu BKT

  1. Vaihtuva perusvuosi...
  2. ...ja kaksoisdeflatointi käyttöön
  3. Osassa julkisia palveluita suoriteindikaattorit
  4. Palvelujen vientiin tasotarkistus
  5. Välilliset rahoituspalvelut oikeille käyttäjille
  6. Sarjoja korjattiin taaksepäin
  7. Bkt:n tason nousu eri syistä takavuosina kuin viime aikoina
  8. Vaihtuva perusvuosi muutti kasvulukuja
  9. Vientilukuja tarkistettiin ylöspäin, investointeja alaspäin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Vientilukuja tarkistettiin ylöspäin, investointeja alaspäin

Palvelujen vientiin tehdyt tarkistukset lisäsivät vientiä vuosina 1999-2004 vuosittain 3 - 7,5 prosenttia.

Kulutusmenojen taso kasvoi vuosina 1975-1994 vuosittain 1,2 - 2,7 prosenttia. Syynä tähän oli FISIM:n jakaminen käyttäjäsektoreille näinä vuosina. Sen jälkeen taso ei olennaisesti muuttunut.

Investointien taso puolestaan aleni vuosittain 0,4 - 2,8 prosenttia. Syynä oli lähinnä ohjelmistoinvestointien tarkistaminen alaspäin.

 

Tilinpidon EU-uudistusprosessin kaikki menetelmämuutosselosteet löytyvät osoitteesta: http://tilastokeskus.fi/til/vtp/men.html

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.1.2007