Avustusten leikkaukset vaarantavat perheiden lastenhoitoavun

  1. Yritysmuotoista palvelutarjontaa vähän
  2. MLL ja yritykset eivät kilpaile samoista asiakkaista
  3. Markkinoilla tilaa uusille tuottajille
  4. Kuntien merkitys tukirahoituksessa kohonnut
  5. Tuki vaihtelee hoitopiireittäin
  6. MLL:n lastenhoito vaarassa
  7. Lastenhoitoavulla tilausta
  8. Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito lyhyesti
  9. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


MLL ja yritykset eivät kilpaile samoista asiakkaista

Yrityskyselyjen mukaan noin puolet tilapäistä lastenhoitoapua tarjoavista tai toiminnan aloittamista suunnittelevista yrityksistä katsoi, että heidän toimintansa ei kilpaile MLL:n lastenhoidon kanssa. Vain neljännes yrityksistä katsoi, että kilpailua on paljon (kuvio 1).

Kuvio 1. Tilapäistä lastenhoitoapua vuonna 2006 tarjonneiden tai sitä suunnittelevien yritysten näkemykset kilpailutilanteesta MLL:n lastenhoitotoiminnan kanssa

Vähäinen kilpailu voi johtua siitä, että yritysten lastenhoito on joko pienimuotoista tai palvelua suunnataan aivan tyyppisille asiakasryhmille. Hyvänä esimerkkinä tästä käy työnantajien työntekijöilleen työsuhde-etuna tarjoama sairaan lapsen hoitoapu, joka hankitaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta mutta jossa MLL:llä ei ole vastaavaa palvelutarjontaa.

Kun kilpailutilanteesta kysyttiin MLL:n seudullisten välityspisteiden asiantuntijoilta, vain neljällä alueella (Helsinki, Tampere, Jyväskylä ja Hämeenlinna) arvioitiin, että heidän lastenhoitonsa kilpailee edes jossain määrin yritysten kanssa. Yleensä kilpailua ei esiinny yksinkertaisesti sen vuoksi, että vastaavaa yksityistä palvelua ei ole lainkaan tarjolla.

Yksityiset pienet yrittäjävetoiset kotipalveluyritykset eivät voi myöskään palvella yhtä kattavasti ja laajasti lapsiperheitä kuin MLL, jolla on käytössään paljon hoitajia ja mahdollisuus räätälöidä palveluja tarpeen mukaan. Liiton palvelujen piiriin kuuluu myös vähävaraisia perheitä, joilla ei olisi yksinkertaisesti varaa maksaa palveluista yritysten pyytämää tuntihintaa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.1.2007