Avustusten leikkaukset vaarantavat perheiden lastenhoitoavun

  1. Yritysmuotoista palvelutarjontaa vähän
  2. MLL ja yritykset eivät kilpaile samoista asiakkaista
  3. Markkinoilla tilaa uusille tuottajille
  4. Kuntien merkitys tukirahoituksessa kohonnut
  5. Tuki vaihtelee hoitopiireittäin
  6. MLL:n lastenhoito vaarassa
  7. Lastenhoitoavulla tilausta
  8. Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito lyhyesti
  9. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kuntien merkitys tukirahoituksessa kohonnut

Ray:n laatiman ohjeellisen suunnitelman mukaan MLL:n avustukset pysyvät kuitenkin nykyisellä, hieman alennetulla tasollaan vuoteen 2009 saakka. Joka tapauksessa nyt, kun tukia on leikattu, kuntien avustusten merkitys lastenhoidon rahoituksessa on kasvanut. Vuonna 2006 MLL:n lastenhoidon kunnilta saamat avustukset olivat yhteensä 640 000 euroa.

Ray:n puolelta on todettu, että tilapäinen lastenhoitoapua ei ole kunnallisen palvelun korvike. Tosiasiassa MLL:n toiminta on vähentänyt kuntien ylikuormitetun kotipalvelun paineita lapsiperheiden osalta, kun niukkoja taloudellisia ja henkilöstön voimavaroja on keskitetty etupäässä vanhustalouksien palveluihin. Kuntien kotipalvelusta perheet eivät voi saada apua lastenhoitoon kuin äärimmäisessä hädässä.

Toteutuneesta kehityksestä kertovat kuntien talous- ja toimintatilastot. Niiden mukaan lapsiperheitä on kunnallisen kodinhoitoavun asiakkaista alle 13 000, mikä on vähemmän kuin MLL:llä on lapsiperheasiakkaita vuodessa. Lapsiperheasiakkaiden määrän kehitys on ollut dramaattista, sillä vuonna 1990 kodinhoitoapua sai peräti 50 000 lapsiperhettä ja vielä vuonna 1995 noin 30 000 lapsiperhettä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.1.2007