Avustusten leikkaukset vaarantavat perheiden lastenhoitoavun

 1. Yritysmuotoista palvelutarjontaa vähän
 2. MLL ja yritykset eivät kilpaile samoista asiakkaista
 3. Markkinoilla tilaa uusille tuottajille
 4. Kuntien merkitys tukirahoituksessa kohonnut
 5. Tuki vaihtelee hoitopiireittäin
 6. MLL:n lastenhoito vaarassa
 7. Lastenhoitoavulla tilausta
 8. Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito lyhyesti
 9. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito lyhyesti

Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL ry välittää perheille lyhytaikaista ja tilapäistä lastenhoitoapua 18 seudullisen palvelupisteensä kautta, jotka sijaitsevat kolmessatoista eri piirissä. MLL:n piirit kattavat Suomessa välityspalvelun sadassa kunnassa. Piirien ytimenä ovat alueelliset suuret kaupunkikeskukset ja niitä ympäröivät lähikunnat. Lastenhoitoapua välitetään pienempien kuntien alueella MLL:n paikallisyhdistyksiin kuuluvien vapaaehtoisten toimijoiden avulla. Yhteensä liiton lastenhoito- toimintaa järjestetään 325 kunnan alueella.

MLL:n välittämää lastenhoitoapua on tarjolla esimerkiksi silloin, kun

 • lapsi, vanhemmat tai lapsen vakituinen hoitaja on sairastunut
 • vanhemmat ovat työmatkalla, opiskelemassa tai hoitamassa tärkeitä asioitaan
 • lapsen vanhemmat haluavat viettää vapaa-aikaa yhdessä.

MLL:n lasten hoitajana voi toimia 15 vuotta täyttänyt liiton lastenhoitokurssin suorittanut henkilö, jolla on voimassa oleva hoitajakortti. Lastenhoitokursseja järjestävät Liiton lastenhoitotoiminnan seudulliset palvelupisteet ja paikallisyhdistykset yhteistyössä keskusliiton kanssa.

Kursseja järjestetään päivä-, ilta- ja viikonloppukursseina tai niiden yhdistelminä. Kouluttajina toimivat sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaiset. Kursseilla hankitaan valmiudet toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa tai kurssin voi suorittaa hankkiakseen lisätietoja lasten kanssa toimimisesta.

Lasten hoitajina toimivat henkilöt eivät ole kuitenkaan työsuhteessa MLL:ään eivätkä sen paikallisyhdistyksiin, vaan perhe toimii liiton välittämän hoitajan työnantajana. Siten perhe maksaa lasten hoitajalle tuntikorvauksen, mahdolliset matkakulut ja hoitaa työnantajavelvoitteet.

Tuntikorvaus on 4,20 euroa vuonna 2006. Perheen velvoitteisiin kuuluvat eläkevakuutusmaksut, jotka suoritetaan kaikista 18-67-vuotiaiden hoitajien saamista palkkioista. Kotitaloudella on mahdollisuus saada maksamistaan palkkioista ja palkan sivukuluista kotitalousvähennys verotuksessa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.1.2007