Avustusten leikkaukset vaarantavat perheiden lastenhoitoavun

  1. Yritysmuotoista palvelutarjontaa vähän
  2. MLL ja yritykset eivät kilpaile samoista asiakkaista
  3. Markkinoilla tilaa uusille tuottajille
  4. Kuntien merkitys tukirahoituksessa kohonnut
  5. Tuki vaihtelee hoitopiireittäin
  6. MLL:n lastenhoito vaarassa
  7. Lastenhoitoavulla tilausta
  8. Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito lyhyesti
  9. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet

Lith, Pekka: Tilapäisen ja lyhytaikaisen lastenhoitoavun markkinat. Selvitys Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminnasta, yksityisistä palvelujen tuottajista ja kilpailuhäiriöistä. Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, Helsinki 2006.
Niilola ja Valtakari:Kotitalousvähennys. Kotitalousvähennys kotipalvelumarkkinoiden luojana ja työllisyyden lisääjänä, Työministeriön työpoliittinen tutkimus 310/2006, Helsinki 2006 (www.mol.fi).
Raha-automaattiyhdistys: Avustusinfo-lehtiä 2005-06 ja Ray:n avustustoiminnan suuntaviivat ja painopainoalueet (www.ray.fi).
Säkäjärvi, Maija:Jotta arki sujuisi. Valtakunnallinen asiakaskyselytutkimus Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämästä lastenhoitotoiminnasta. Sosiaalikehitys Oy, Hämeenlinna 2006.
Takala, Pentti ( toim.): Onko meillä malttia sijoittaa lapsiin? Kela, Helsinki 2005.
Tilastokeskus: Kuntien talous- ja toimintatilastot ja yritys- ja toimipaikkarekisterin tilastot (www.tilastokeskus.fi).

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.1.2007