Voivatko miljoonat EU-kansalaiset olla väärässä? - inflaatiomittareilla on uskottavuusongelma -

  1. Indeksissä kaikki juovat viinaa
  2. Keskihintatilasto ei ota huomioon laadun muutoksia
  3. Hyödykekori uusittava muutaman vuoden väliajoin
  4. Eri indeksit auttavat ymmärtämään eroja...
  5. ...mutta voivat myös hämmentää
  6. Usein ostetut tuotteet kallistuneet muita nopeammin
  7. Naisten inflaatio on suurempi kuin miesten

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Eri indeksit auttavat ymmärtämään eroja...

Keskimääräistä inflaatiolukua voidaan pitää kaikkien keskiarvojen äitinä. Indeksikorin hyödykkeiden saamat painot ovat kaikkien 2,5 miljoonan suomalaisen kotitalouden keskiarviolukuja, ja hinnat kerätään ostetuimmista tavaroista ja palveluista. Hinta-aineistosta voidaan tuottaa hyvin monenlaisia eri indeksejä ryhmittelemällä tavarat ja palvelut halutulla tavalla ja antamalla niille vaikka omat painot.

Erilaiset indeksiratkaisut auttavat ymmärtämään, miksi kansalaisten käsitykset inflaatiosta poikkeavat toteutuneesta kehityksestä. Hyvä esimerkki tästä on Britannian tilastoviraston kehittämä säännöllisten ostosten indeksi tai vaikkapa miesten ja naisten indeksit (ks. Naisten inflaatio).

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 1.6.2007

Jaa