Työpaikan käsite ei ole nuorille itsestään selvä

  1. Haastatteluiden avulla saadaan tietoa vastaamisprosessista
  2. Vastaukseen päädytään pohdinnan jälkeen
  3. Vastaajan tulkintaa on verrattava tutkijan tarkoitukseen
  4. Vastaukset eivät ole vertailukelpoisia
  5. Kysymyksen tavoitetta selvennettävä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Vastaukset eivät ole vertailukelpoisia

Kun vastaajien pohdinnoista rakennettuja kysymyksiä verrataan keskenään, saadaan selville, ovatko nuorten antamat vastaukset keskenään vertailukelpoisia. Työpaikkakysymyksessä työpaikan määritteleminen työsuhteeksi, työnantajaksi, työpaikaksi/firmaksi tai palkkatyöksi/ansiotyöksi antaa kysymykselle erilaisia merkityksiä. Yhden työnantajan kanssa on voinut olla useita työsuhteita. [Haastattelija toistaa lomakekysymyksen] "Kuten kesätöitä. Työsuhteiden määrä. ... Toi on vähän vaikea sinänsä, että koska minulla on, olen ollut eri työsuhteissa, mutta, eri jaksoja työsuhteissa, mutta ne ovat olleet monta kertaa samalle työnantajalle."

Jos taas puhutaan työpaikasta/firmasta, esimerkiksi henkilöstöpalveluyritykselle tehdyt työt lasketaan niiden paikkojen mukaan, joissa nuori on yrityksen kautta työskennellyt. Kun henkilöstöpalveluyrityksen työntekijä määrittelee työpaikan työsuhteeksi tai työnantajaksi, hän todennäköisesti laskee vuokratyöntekijänä toimimisen yhdeksi työpaikaksi. Vastaajista kolme oli työskennellyt henkilöstöpalveluyrityksen työntekijänä niin pitkään, että he laskivat sitä kautta tehdyn työn mukaan vastaukseensa. Heistä yksi käytti työsuhteen käsitettä ja ajatteli vuokratyön yhtenä työsuhteena. Toinen puolestaan käytti työpaikan käsitettä ja laski henkilöstöpalveluyritykselle tehdyt työt eri työpaikoissa jokaisen erikseen. "[Miten päädyit vastaukseen?] Ensin mietin, että otetaanko ne työharjoittelut, esimerkiksi yläasteen aikaiset työharjoittelut mukaan. Kun niitä ei otettu mukaan, niin mietin niitä henkilöstövuokrauksesta tarjottuja töitä ja niitä oli kolme eri työpaikkaa."Vastaaja saattoi muuntaa työpaikalle antamaansa merkitystä lisärajausten avulla. Kolmas henkilöstöpalveluyrityksen työntekijänä toiminut vastaaja laski jokaisen työpaikkansa erikseen, mutta hän sanoi myös tehneensä työsopimuksen saman henkilöstöpalveluyrityksen kanssa jokaisella kerralla erikseen.

Freelance-töiden laskemisesta vastaajilla ei ollut yhtenäistä käsitystä. Moni nuori (7) oli tehnyt töitä freelancerina, mutta vain osa vastaajista (4) sisällytti nämä työt vastaukseensa. Joissain tapauksessa freelance-työlle annettiin lisämääreitä, jolloin esimerkiksi "harrastuksenomaisia freelance-töitä" ei laskettu mukaan. Useimmiten freelance-työt laskettiin yhdeksi työpaikaksi, mutta freelance-työ voidaan laskea myös yksilöimällä firmat, joille töitä on tehty. Seuraavassa eräs freelance-töitä tekevä nuori miettii vastaustaan. "[Mitä mieltä olet rajauksesta?] Se ei ole minulle oikein luonteva rajaus. ... Koska kaikki työt on periaatteessa tilapäisiä hyvinkin. Mutta ajattelisin kuitenkin ... tai että koska keikat ovat minulle päätyö, niin ajattelisin ne sillä tavalla oikeana työnä, että en voi rajata niitä poiskaan."

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 11.10.2007

Jaa