Lomaketestaus parantaa kansainvälisten tutkimusten vertailtavuutta

  1. Tiedonkeruulomakkeiden harmonisointi
  2. Harmonisoinnin vaikeuden esimerkkinä terveyskysymykset
  3. Ongelmat erilaisia ja samanlaisia
  4. Input- ja output-harmonisointi tuottavat erilaiset mittarit
  5. Minkälaista vertailevan testauksen tulisi olla?
  6. Myös haastattelutyön laatu on tärkeä
  7. Vertailun parantamiseksi on keinoja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Ongelmat erilaisia ja samanlaisia

Yhteisenä ongelmana ensimmäiseen kysymykseen vastaamisessa sekä espanjalaisille että suomalaisille haastateltaville näytti olevan viiteajanjakson epäselvyys. Suomessa vastausskaalan keskimmäistä vaihtoehtoa ("neither good nor bad") ei koettu hankalaksi, koska sitä ei käännetty kirjaimellisesti ("ei hyvä eikä huono") vaan "keskinkertaiseksi". Suomalaiset pitivät ongelmana sitä, kuinka heidän tulisi vastata, jos heillä on todettu pitkäaikaissairaus, joka ei heitä kuitenkaan haittaa. Espanjalaisten vastauksista tätä ongelmaa ei havaittu. Suomalaisissa kognitiivisissa haastatteluissa tuli esille myös muita ajatteluprosessien eroja (taulukko 1). Mutta ovatko erot ongelmia, koska kysymyksellä haetaan ihmisen omaa kokonaisarviota terveydentilastaan? Tähän kysymykseen käsitekortti ei valitettavasti vastaa.

Toiseen kysymykseen vastaamisessa viiteajanjakson epäselvyys tuli esille molemmissa maissa. Suomalaisten ongelmana tässäkin kysymyksessä oli, kuinka pitäisi vastata, jos sairauden oireet pysyvät kurissa lääkehoidolla. Kolmanteen kysymykseen vastaamisessa suomalaisten ja espanjalaisten ongelmat vastasivat hyvin toisiaan. Kaiken kaikkiaan vastaamisen ongelmat Miniterveysmoduuliin Espanjassa ja Suomessa olivat siis pitkälti samoja. Suomessa vastaamisen kannalta hankalia olivat sairaudet, jotka pysyvät kurissa lääkkeillä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.12.2007

Jaa