Alueelliset kehitysnäkymät vuodelle 2008:
Maakuntien väliset erot kaventuneet

  1. Helsingin metropolialueen taloudenhoito vaikeutumassa
  2. Verotulot ja velanotto lisääntyvät
  3. Terveydenhoidon ja vanhusten hoidon ongelmat kasvamassa
  4. Työllisyyden odotetaan paranevan koko maassa
  5. Investointien kasvu hidastumassa vuonna 2008
  6. Joka neljäs kunta pohtii yhdistymistä lähimmän kolmen vuoden kuluessa
  7. Jo 33. aluebarometri

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Joka neljäs kunta pohtii yhdistymistä lähimmän kolmen vuoden kuluessa

Vuosien 2006 ja 2007 vaihteessa tehtiin 14 kuntaliitosta. Kuntaliitokset olivat tiedustelun mukaan edelleen vahvasti esillä ympäri maata. Kaksi kolmesta päättäjästä arvioi kuntansa tekevän yhdistymispäätöksen 10 vuoden kuluessa tai päätös oli jo tehty (kuvio 5).

Kuvio 5. Kuntaliitosaikeet ja niiden ajoittuminen kuntapäättäjien mukaan keväällä ja syksyllä 2007

Vain kolmannes vastaajista katsoi, että oma kunta pysyy edelleen itsenäisenä. Toteutuessaan tämä merkitsisi aluebarometrin tulkintojen mukaan noin sadan kunnan lakkauttamista vuosina 2008-2010.

Myönteisemmin kuntien yhdistymiseen suhtauduttiin keskisuurilla kaupunkiseuduilla, suurilla kaupunkiseuduilla ja maaseutumaisilla seuduilla, kielteisimmin harvaan asutuilla seuduilla.

Liitosaikeet koskivat kaikenkokoisia kuntia. Alle 6 000 asukkaan kunnissa liitosaikeita oli eniten (kuvio 6).

Kuvio 6. Kuntaliitosaikeita lähimmän 10 vuoden aikana kuntapäättäjien mukaan kuntakokoluokittain keväästä 2005 kevääseen 2007

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.1.2008