Indikaattorimaailma liikkeessä - mitä uutta syntymässä?

  1. Uusia sisältöjä: onnellisuus ja todellinen vauraus
  2. Kansallisia ja kansainvälisiä hyvinvoinnin indikaattorikehitelmiä
  3. Indikaattorit ja politiikka: ajankohtaista EU:n hyvinvointikeskustelua
  4. Uutta ja vanhaa
  5. Indikaattorit ja tietoon perustuva päätöksenteko edelleen nousussa?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Indikaattorit ja politiikka: ajankohtaista EU:n hyvinvointikeskustelua

Samaan aikaan kun indikaattorimaailma etsii tapoja laajentaa talouteen perustuvia edistyksen mittaamistapoja moneen eri suuntaan, EU:n piirissäkin on aloitteita, joissa pyritään uusiin avauksiin hyvinvoinnin käsittämisessä. Alkuvuodesta 2007 julkaistiin EU:n komission tilaama asiantuntijaryhmän raportti "EU:n sosiaalinen todellisuus" (Liddle - Lerais 2007), jossa esitettiin, että perinteisiä hyvinvoinnin käsittämistapoja on tarkistettava.

Tiivistetysti ilmaisten: EU:n raportti korostaa tarvetta siirtää painopistettä niin sanotusta objektiivisesta hyvinvoinnista subjektiiviseen, kollektiivisesta hyvinvoinnista yksilökohtaiseen ja ongelmien välttämistä korostavasta negatiivisesta hyvinvoinnista menestymisen mahdollisuuksia painottavaan positiiviseen hyvinvointiin. EU-politiikkojen tulisi silloin pyrkiä siihen, että EU-kansalaisten tyytyväisyys elämäänsä kohenisi.

Näin menestyttäisiin myös kansainvälisessä kilpailussa. Tämä puhetapa muistuttaa jonkin verran edellä mainittua onnellisuuspuhetta. Indikaattorien tasolla "EU:n sosiaalinen todellisuus" -raportti ei kuitenkaan vielä ehdota onnellisuusindikaattorien kehittämistä, vaan tyytyy toteamaan, että elämään tyytyväisyyttä kuvaava mielipidetieto nousisi muiden hyvinvointi-indikaattorien rinnalle ja ohikin.

Marraskuussa 2007 julkaistiin seuraava komission toimeksiannosta laadittu raportti (KOM(2007)726), joka jatkaa "EU:n sosiaalinen todellisuus" -raportin pohjustamaa työtä EU:n sosiaalisen agendan uudistamiseksi. Tämä Vision-raportti on jäsenmaiden kommentoitavana, ja vastaava kommenttikierros on ollut käynnissä myös "EU:n sosiaalinen todellisuus" -raportista. Molempien raporttien hyvinvointinäkemykset ovat samansuuntaisia ja voivat vahvistuessaan vaikuttaa siihen, millaisia hyvinvoinnin indikaattoreita EU-maissa kehitetään.

"EU:n sosiaalinen todellisuus" -raportin kommentointikierros on jo tuottanut Ranskassa uuden koonnoksen kansallisista ja kansainvälisistä indikaattoreista. Marraskuussa 2007 ilmestyneessä raportissa (Les réalités sociales... 2007) esitetään satakunta kansainvälistä vertailutietoa ja kommentoidaan lyhyesti Ranskan sijaintia tällaisessa vertailussa. Vastaavanlaisia tarkasteluja on aikaisemmin laadittu esimerkiksi Irlannissa (vuosiraportti Measuring Ireland's Progress); myös Suomessa Tilastokeskuksen Suomi vertailussa -palvelu tarjoaa maksullisena samantapaista vertailutietoa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.3.2008