Indikaattorimaailma liikkeessä - mitä uutta syntymässä?

  1. Uusia sisältöjä: onnellisuus ja todellinen vauraus
  2. Kansallisia ja kansainvälisiä hyvinvoinnin indikaattorikehitelmiä
  3. Indikaattorit ja politiikka: ajankohtaista EU:n hyvinvointikeskustelua
  4. Uutta ja vanhaa
  5. Indikaattorit ja tietoon perustuva päätöksenteko edelleen nousussa?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Uutta ja vanhaa

Kiinnostus edistystä mittaavia indikaattoreita kohtaan näyttää olevan tällä hetkellä suuri. Onko siis jotakin ratkaisevasti uutta tapahtumassa, kun indikaattorimaailma on tällä tavoin liikkeessä? Kyllä ja ei. Indikaattorikiinnostus vaihtelee aaltoliikkeen tapaan (ks. esim. Sauli - Simpura 2004): alkuvaihe oli 1950-luvulla ja toinen aalto 1960- ja 1970-lukujen vaihteen tienoilla. Nyt on meneillään indikaattoreiden kolmas aalto, joka on voimistunut 1990-luvun puolivälistä tähän päivään saakka. Tätä viimeisintä aaltoa ovat nostattaneet EU-integraatio, globalisaatio ja tietotekniikan edistyminen. Ne ovat sekä mahdollistaneet uudenlaisen indikaattorityön että luoneet tarvetta indikaattorien tyyppisille tiivistetyille tiedonesittämistavoille.

Vanhaa tässä kolmannessa aallossa edustaa pyrkimys tiivistää tietoa indikaattoreiksi; tiivistämisen tarve on vain voimistunut, kun maailma on hukkumassa tiedon paljouteen. Vanhaa on myös toinen pyrkimys, taloutta kuvaavien tietojen täydentäminen varsinkin ympäristön, mutta myös sosiaaliset suhteet huomioon ottavilla tiedoilla. Uutta on tarkastelujen laajentuminen maailmanlaajuisiksi, ja uutta ovat myös tietovarantojen ja tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet aikaisemmin vaikeasti kuvattaviksi jääneiden ilmiöiden tavoittamiseksi indikaattoreilla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.3.2008

Jaa