Web-kysely ei aina korvaa paperilomaketta

  1. Ajankäyttöpäiväkirja testattavana
  2. Web-lomakkeella vastaaminen erilaista kuin paperilomakkeella
  3. Web-lomake ei sovi kaikkiin tiedonkeruihin
  4. Tiedonkeruumenetelmällä vaikutusta ajankäyttöön

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Web-lomake ei sovi kaikkiin tiedonkeruihin

Päiväkirjalomake on hyvä tapa kerätä tietoa ihmisten arkisesta toiminnasta kuten ajankäytöstä. Ajankäyttötutkimuksessa vastaajia ohjeistetaan pitämään päiväkirjaa mukanaan ja täyttämään sitä useita kertoja päivän aikana. Mitä useammin päivän tapahtumia kirjataan lomakkeelle, sitä tarkempia tietoja saadaan ja sitä vähemmän asioita ehtii unohtua. Perinteisessä lomakehaastattelussa vastaajan olisi vaikea jälkikäteen palauttaa mieleen päivän tapahtumia niinkin yksityiskohtaisesti kuin ajankäyttötutkimuksessa tiedustellaan - 10 minuutin tarkkuudella.

Päiväkirjalomakkeen siirtäminen web-lomakkeeksi on teknisesti helppoa ja nopeaa. Ajatellaan, että teknologiset uudistukset helpottavat vastaajan urakkaa ja nostavat osallistumisaktiivisuutta. Näin varmasti onkin. Päiväkirjatutkimuksen muuttamisessa web-lomakkeeksi täytyy kuitenkin ottaa huomioon tiedonkeruun luonne. On eri asia toteuttaa kertaluonteinen, tarkasta vastaamisajankohdasta riippumaton kysely web-kyselynä kuin useita täyttökertoja edellyttävä päiväkirjatiedonkeruu.

Ajankäyttötutkimuksen toteuttaminen web-kyselynä tarkoittaisi sitä, että vastaajien täytyisi etsiytyä useampia kertoja päivässä internet-yhteyden ääreen pystyäkseen täyttämään lomaketta. Koska ihmisten arki ei rakennu säännöllisistä tietokoneen käyttökerroista tai internetin ääreen etsiytymisistä, muuttuisi tutkimukseen vastaaminen erilaiseksi. Paperinen lomake kulkee helposti vastaajan mukana tai on kotona esimerkiksi keittiönpöydän nurkalla. Lomake ei muuta vastaajan toimintaa, vaan on sopivasti käsillä päivän tapahtumien kirjaamista varten. Web-lomakkeen täyttäminen ei ole mahdollista "siinä sivussa", vaan todennäköisesti yhä useampi vastaaja täyttäisi lomaketta vasta jälkikäteen. Tällöin ajankäytön tarkka muistaminen on vaikeampaa, ja aineiston laatu heikkenee.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.12.2008

Jaa