Koulutus periytyy edelleen

  1. Koulutustaso on noussut 40 vuodessa
  2. Lasten koulutus mukailee vanhempien koulutusta
  3. Etenkin äidin koulutus vaikuttaa lasten korkeakoulututkinnon hankintaan
  4. Toiset alat periytyvät enemmän, toiset vähemmän
  5. Kodin perintö näkyy edelleen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Toiset alat periytyvät enemmän, toiset vähemmän

Seuraavassa tarkastellaan koulutusalan periytymistä vain oppilaitoksissa saadun koulutuksen perusteella. Maatalouden, taiteen tai liikenteen harjoittajana toimiminen ei välttämättä edellytä koulutusta, vaan ammatti voi tulla perintöä eli maatilana tai yrityksenä. Opettajana tai lääkärinä toimiminen sen sijaan vaatii perusteellista koulutusta. Vaikutusta tarkastellaan koulutusalojen valintatodennäköisyyksien pohjalta.

Ensimmäinen havainto on se, että muutamat koulutusalat näyttävät selvästi periytyvän kun taas toiset alat eivät periydy juuri lainkaan. Toinen päähavainto on se, että isän koulutusala vaikuttaa lasten koulutusalaan hieman enemmän kuin äidin. (Taulukko 2.)

Taulukko 2. Vanhempien koulutusalan vaikutus lasten todennäköisyyteen hankkia tietyn alan koulutus vuonna 2007. (Keskimääräinen todennäköisyys=100.)

  Lapsen koulutusala
Äidin koulutusala Perusasteen
koulutus
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Perusasteen koulutus 126,5 73,9 74,5 68,4 94,1 72,0 104,4 102,2 95,0 108,1
0 Yleissivistävä 65,9 261,4 120,3 173,2 131,5 160,9 69,5 68,2 83,8 68,5
1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus 26,5 169,7 344,1 249,5 113,0 195,2 74,2 93,4 97,8 65,9
2 Humanistinen ja taideala 41,1 218,6 162,1 322,8 120,0 216,6 69,3 73,8 85,3 58,3
3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen 58,3 160,4 137,3 145,1 129,6 154,9 89,1 65,4 96,4 78,3
4 Luonnontieteellinen 30,6 222,8 154,6 196,5 100,6 391,2 92,5 69,0 98,1 47,7
5 Tekniikan ala 91,4 92,6 84,5 95,7 96,5 95,3 112,5 94,4 96,3 102,2
6 Maa- ja metsätalousala 73,5 68,1 81,5 98,2 84,7 110,9 105,7 279,5 93,1 106,1
7 Terveys- ja sosiaaliala 52,9 139,6 151,2 147,0 102,8 142,9 89,4 83,9 135,9 85,0
8 Palvelualat 86,7 87,4 94,6 95,9 93,5 92,0 104,8 121,8 105,1 112,8
9 Muu tai tuntematon koulutusala 165,4 220,5 63,2 41,5 95,0 166,8 96,8 86,3 41,0 16,3
 
 
  Lapsen koulutusala
Isän koulutusala Perusasteen
koulutus
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Perusasteen koulutus 124,2 70,7 76,7 71,2 91,6 71,6 104,8 110,0 97,7 109,5
0 Yleissivistävä 69,9 306,2 100,5 184,3 134,1 155,4 59,5 58,9 81,2 67,6
1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus 27,4 152,8 441,6 243,2 101,3 204,5 69,7 66,3 109,4 71,8
2 Humanistinen ja taideala 51,6 234,4 228,2 386,8 106,6 182,5 53,4 51,0 93,3 60,0
3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen 52,1 194,3 149,6 170,3 168,2 156,6 61,8 47,5 90,7 68,7
4 Luonnontieteellinen 25,4 224,6 174,5 225,8 108,6 424,2 79,0 66,7 100,7 44,5
5 Tekniikan ala 78,0 123,8 102,8 112,0 101,9 120,5 110,0 58,4 101,5 91,0
6 Maa- ja metsätalousala 48,5 85,2 138,3 126,5 98,8 127,9 89,7 308,2 105,7 87,5
7 Terveys- ja sosiaaliala 35,8 188,0 149,1 206,6 109,0 208,3 64,8 58,2 176,3 55,7
8 Palvelualat 72,8 140,4 136,8 129,3 105,5 120,7 77,9 54,5 113,6 135,6
9 Muu tai tuntematon koulutusala 102,7 339,0 244,3 161,7 65,0 0,0 82,2 83,8 120,5 0,0

Lähde: Henkilötilastot. Tilastokeskus.

Koulutusaloista eniten näyttävät periytyvän luonnontieteellisen alan koulutus, kasvatustieteellinen koulutus ja opettajankoulutus sekä humanistisen alan ja taidealan koulutus. Näillä aloilla lapsen todennäköisyys hankkia sama koulutus kuin vanhemmilla on 3-4,5-kertainen verrattuna koko 30-49-vuotiaaseen väestöön. Myös maa- ja metsätalousalan koulutus periytyy selkeästi: äidin puolelta 2,8- ja isän puolelta 3,1-kertaisella todennäköisyydellä.

Heikommin sen sijaan periytyvät kaupallisen alan, tekniikan alan, sosiaali- ja terveysalan sekä palvelualojen koulutukset. Sosiaali- ja terveysalalla, johon muun muassa lääkärit kuuluvat, alan periytyminen on vain hieman todennäköisempää kuin 30-49-vuotiaiden joukossa keskimäärin. Palvelualojen koulutukseen kuuluvat muun muassa kauneudenhoito-, liikunta-, ravitsemis-, majoitus- ja sotilasalat; näiden alojen periytymistä pitäisi selvittää tarkemmalla luokituksella, jotta vanhempien koulutusalan vaikutus voitaisiin saada ilmi.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009

Jaa