Viennin romahdus ei lupaa hyvää

  1. Viennin arvo tärkeämpi kuin volyymi
  2. Viennin romahdus vähentää tuotantoa
  3. Pahempi pudotus kuin edellisessä lamassa
  4. Devalvoida ei voi

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pahempi pudotus kuin edellisessä lamassa

Oheiset kuviot kertovat, että viennin pudotus on nyt paljon jyrkempi kuin 1990-luvun alussa. Kuvio 1 kertoo tavaraviennin arvon euroissa. Viennin arvo putosi tämän vuoden alussa enemmän kuin mitä viennin koko arvo oli 1990-luvun alussa.

Kuvio 1. Suomen tavaravienti vuosineljänneksittäin, miljoonaa euroa

Kuviossa 2 samat luvut on indeksoitu siten, että vuosien 1989 ja 2007 ensimmäiset neljännekset on merkitty yhtä suuriksi. Tämä kuvio antaa oikeamman kuvan viennin suhteellisista muutoksista. Myös se osoittaa jyrkempää pudotusta kuin 1990-luvulla.

Kuvio 2. Suomen tavaravienti vuosineljänneksittäin, indeksoituna

Tuolloin viennin vähenemiseen vaikuttivat kansainvälinen kasvun hidastuminen, Neuvostoliiton/Venäjän viennin romahdus ja vahvan markan politiikka. Suomen markka kiinnitettiin kesäkuussa 1991 ECU:un liian vahvalla kurssilla, mikä heikensi vientiteollisuuden kilpailukykyä. Vaihtotase oli selvästi alijäämäinen.

Ulospääsy tilanteesta oli lopulta markan devalvointi 14 prosentilla marraskuussa 1991 ja markan kurssin päästäminen kellumaan syyskuussa 1992, minkä seurauksena markka devalvoitui vielä lisää. Suomen vienti lähti kasvuun loppuvuodesta 1992. Sitä seurasi myös tuotannon kääntyminen kasvuun vuotta myöhemmin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 2.6.2009

Jaa