Miesten koulutustaso paranee hitaammin kuin naisten

  1. Sukupuoliero ilmenee jo toisen asteen koulutusvalinnoissa
  2. Lukion jälkeiset opinnot
  3. Miesten ja naisten alat
  4. Naiset opiskelevat, miehet työskentelevät
  5. Entä suoritetut tutkinnot?
  6. Peruskoulun jälkeiset valinnat ovat avainasemassa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Naiset opiskelevat, miehet työskentelevät

20-30-vuotiaat naiset opiskelivat yleisemmin kuin samanikäiset miehet. Suurimmillaan opiskelevien naisten osuus on 21. ja 22. ikävuoden vaiheilla: lähes kaksi kolmesta oli opiskelemassa, ja noin 45 prosenttia oli korkeakouluissa. Miesten "opintopiikki" tulee muun muassa varusmiespalveluksen aiheuttamasta viivästyksestä johtuen hieman myöhemmin, 22-23 vuoden vaiheilla. 23-vuotiaista miehistä noin kolmannes on korkeakouluissa. (Kuvio 3.)

Kuvio 3. Vuonna 1994 peruskoulun päättäneen ikäluokan miesten ja naisten opiskelu ja työssäkäynti vuoteen 2007 asti. Prosenttia.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus.

Miehet ovat jatkuvasti naisia yleisemmin työelämässä. Työssäkäyvien miesten osuus nousee koko ajan 18-vuotiaista alkaen, mutta naisten työssäkäynti alkaa yleistyä selvästi vasta 22-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. - Tarkastelussa opiskelu on priorisoitu siten, että jos henkilö on ollut opiskelujen aikana työssä, on hänet tässä luettu opiskelijaksi. (Kuvio 3.)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.9.2009