Vastaajana yritys - tiedon antajana ihminen

  1. Monisyinen vastaamisprosessi
  2. Tavoitteena pienempi vastausrasite
  3. Testaaminen yrityksissä tärkeää
  4. Verkkolomakkeiden testaamiseen apua käytettävyystutkimuksesta
  5. Lomakesuunnittelussa on muistettava vastaamisen logiikka
  6. Vastaajat otettava huomioon alusta alkaen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tavoitteena pienempi vastausrasite

Yritystiedonkeruulomakkeiden testaaminen on tarpeellista monesta syystä. Sen tarkoituksena on vähentää sanamuodoiltaan huonosti suunniteltujen kysymysten aiheuttamaa mittausvirhettä sekä vähentää ohjeiden, määritelmien ja lomakkeen ulkoasun huonosta suunnittelusta johtuvaa vastausrasitusta. Testauksen myötä paremmalla lomakesuunnittelulla voidaan myös vaikuttaa myönteisesti saatuihin vastausosuuksiin ja vähentää tarkistusyhteydenottojen määrää. Surveyn tilaajan kannalta tärkeää on se, että testaus parantaa aineiston laatua ja auttaa varsinaisten tulosten tulkinnassa. (Stettler - Featherston 2007.)

Testauksen tekijän tavoitteena on selvittää, kuinka vastaajat toteuttavat heille annettuja tehtäviä ja kuinka he ymmärtävät kysymykset ja vastausvaihtoehdot annetuilla tiedonkeruusovelluksilla. Tavoitteena on myös selvittää, ymmärtävätkö vastaajat kysymykset tiedonkerääjän tarkoittamalla tavalla ja yhtenäisesti. Lisäksi yrityslomakkeiden testauksen tärkeänä tavoitteena on selvittää, kuinka vastaajat käyttävät erilaisia tietojärjestelmiä ja muita rekistereitä. Ja kun testauksessa on tunnistettu ongelmia, myös niiden ratkaisuja on tärkeä testata. (Stettler - Featherston 2007.)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.9.2009

Jaa