Vastaajana yritys - tiedon antajana ihminen

  1. Monisyinen vastaamisprosessi
  2. Tavoitteena pienempi vastausrasite
  3. Testaaminen yrityksissä tärkeää
  4. Verkkolomakkeiden testaamiseen apua käytettävyystutkimuksesta
  5. Lomakesuunnittelussa on muistettava vastaamisen logiikka
  6. Vastaajat otettava huomioon alusta alkaen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Testaaminen yrityksissä tärkeää

Willimack ym. (2004) havaitsivat, että tiedonkeruuorganisaatiot käyttävät fokusryhmähaastatteluja melko vähän yrityslomakkeiden testauksessa. Syynä on se, että tutkimushenkilöitä on ollut vaikea saada osallistumaan haastattelutilanteisiin sekä se, että arkaluontoiseksi koettua tietoa ei haluta saattaa kilpailijoiden tietoon.

Kognitiivisia haastatteluja on tehty enemmän, ja niitä on käytetty erityisesti uuden lomakkeen suunnittelussa ja lomaketta uusittaessa. Perinteiset kognitiiviset haastattelut on myös sovitettu yritysten ympäristöön soveltuviksi. On esimerkiksi hyödynnetty hypoteettisia uteluja: Haastattelutilanteessa vastaajan ei tarvitse lähteä noutamaan tietoa rekistereistä. Vastaajalle annetaan mahdollisuus kertoa, mitä vaiheita tähän tiedonhankkimiseen kuuluu, ja keitä yrityksessä tarvitaan pyydettyjen lukujen tuottamiseksi kyselylomakkeelle. (Willimack ym. 2004.)

Dillmannin (2007) mukaan tärkeä, mutta usein laiminlyöty periaate on testaaminen paikan päällä yrityksissä. Hänen mukaansa yrityksissä tehtävillä kognitiivisilla haastatteluilla voidaan helpottaa lomakkeen räätälöintiä vastaajaystävälliseksi. Kognitiivisilla haastatteluilla kyetään selvittämään esimerkiksi se, onko kysytty tieto taltioitu yrityksessä samalla tavalla kuin se esitetään lomakkeella, onko tiedot haettava rekistereistä, pystyykö yksi henkilö vastaamaan lomakkeeseen vai vaatiiko vastaaminen kenties useita täyttäjiä eri puolilta yritystä tai yrityksen ulkopuolelta.

Tämä tieto on olennaista tehokkaan tiedonkeruustrategian suunnittelemisessa, ja tiedon avulla voidaan myös vähentää yksikkökatoa. Haastattelujen määrä vaihtelee muutamasta haastattelusta aina useampaan kymmeneen haastatteluun tutkimuksen tavoitteista ja resursseista riippuen. Testauksessa suositaan useita kierroksia, ja kierrosten välillä tehdään korjauksia. Pitkät yrityslomakkeet kannattaa testata osissa (Willimack ym. 2004).

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.9.2009

Jaa