Kasvavat ja kannattavat terveyspalvelut kiinnostavat sijoittajia

  1. Kannattavampi kuin muut palvelualat
  2. Kehitysnäkymät kiinnostavat ulkomaisiakin sijoittajia
  3. Hintaindeksi yksityisille terveyspalveluille
  4. Haastava toimiala tilastoinnille

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Haastava toimiala tilastoinnille

Yksityisten terveyspalvelujen tilastointia tutkitaan ja kehitetään parhaillaan kahdessa toimialaan liittyvässä EU:n osittain rahoittamassa pilottihankkeessa. Terveyspalveluissa on käynnissä sekä tilinpäätös ja -rakennetilastoihin liittyvä selvitys että hintaindeksin kehittäminen yksityisille terveyspalveluille.

Yksityisen terveystoimialan toimintamalli on monelta osin varsin monimutkainen ja poikkeaa usein perinteisestä yritysten toiminnasta. Tämä aiheuttaa tilastoinnin suunnittelun ja kehittämisen näkökulmasta monenlaisia haasteita.

Esimerkiksi suurten lääkäriasemien palveluksessa on suoraan usein vain muutamia lääkäreitä, kun valtaosa lääkäriasemilla palvelevista lääkäreistä toimii ammatinharjoittajina lääkäriaseman tiloissa. Lääkärit maksavat tällöin vuokraa lääkäriasemalle vastaanottotiloistaan. Tällaisissa tapauksissa toimialan liikevaihto saattaa näyttää todellisuutta suuremmalta, sillä kertaalleen raportoidusta lääkäriaseman liikevaihdosta maksetaan ammatinharjoittajalääkäreiden palkkiot, jotka kertautuvat myös ammatinharjoittajien tuloina. Tyypillisesti lääkärit sekä fysioterapeutit toimivat ammatinharjoittajina, kun taas muu terveydenhoitohenkilöstö on kuukausipalkkaista.

Vuokralääkäreiden ja muun vuokratyövoiman käyttö on kasvava alue. Alalla toimii yksityisiä yrityksiä, jotka vuokraavat lääkäreitä ja terveydenhoitohenkilöstöä ja voivat ottaa hoitaakseen esimerkiksi julkisten terveyskeskusten päivystyksen tai koko toiminnan.

Toimialalla työskentelevän henkilöstön määrän ja työpanoksen arviointi on varsin hankalaa, sillä lääkärit voivat siis toimia hyvinkin erityyppisissä rooleissa ja harjoittaa ammattiaan julkisen viran lisäksi useilla yksityisillä lääkäriasemilla ja lisäksi vuokralääkäreinä. Esimerkiksi yksityisellä lääkäriasemalla parin viikkotunnin vastaanottoa pitävä lääkäri lasketaan ao. lääkäriaseman lääkärilukuun, vaikka työpanos olisikin ajallisesti marginaalinen. Tilanne on siis varsin erikoinen ja haastava moniin perinteisiin toimialoihin verrattuna.
________________

Terveyspalvelujen toimialaan kuuluu yksityisiä terveydenhuoltopalveluita ja -tutkimuksia tekevät yritykset, kuten sairaalapalvelut, hammashoito, fysioterapia, laboratoriotutkimukset, kuvauspalvelut, sairaankuljetuspalvelut sekä terveydenhuollon muiden laillistettujen ammattihenkilöiden tuottamat terveyspalvelut. Suurimmat yksityisten terveyspalvelujen tuottajat ovat usein monitoimialaisia: ne tuottavat sekä lääkäripalveluja, sairaalapalveluja että laboratorio- ja kuvantamispalveluja.

Artikkelin yksityisen sektorin lukuihin ei kuulu julkinen terveydenhuolto.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.2.2010