Kannustavuutta vai kohtuullisuutta?
Kansalaiskäsityksiä oikeudenmukaisesta palkasta

  1. Kiinnostuksen kohteena arviot ja mielipiteet palkoista
  2. Myyjien, teollisuustyöntekijöiden ja lääkäreiden palkat sopivalla tasolla
  3. Yritysjohtajat ansaitsevat moninkertaisesti arvioitua enemmän
  4. Ministerit ylipalkattuja?
  5. Suurituloisimpien palkat ovat vastaajien mielestä liian suuret

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Myyjien, teollisuustyöntekijöiden ja lääkäreiden palkat sopivalla tasolla

Eriarvoisuus Suomessa -kyselyyn vastanneet arvioivat lääkäreiden, myymäläapulaisten sekä teollisuustyöntekijöiden palkat hieman todellisuutta pienemmiksi; kaikki ryhmät ansaitsevat kuukaudessa joitakin satoja euroja enemmän kuin vastaajat kuvittelevat.

Lääkäreiden ja teollisuustyöntekijöiden todellinen palkka on jonkin verran suurempi kuin mitä heidän tulisi vastaajien mielestä ansaita - tosin mieslääkäreiden keskipalkka on selvästi suurempi (5 700 e/kk) kuin naislääkäreiden palkka (5 000 e/kk). Myymäläapulaiset (joiden vastineeksi palkkarakenneaineistosta on poimittu myyjien ja myymäläkassanhoitajien ryhmä) ansaitsevat kuukaudessa hieman vähemmän kuin heidän vastaajien mielestä tulisi ansaita. (Taulukko.)

Näissä ammateissa työskentelevien todellinen palkka näyttäisi olevan suurin piirtein saman verran kuin kyselyn vastaajat arvioivat sopivaksi; tosin pienipalkkaisimmissa ryhmissä parin sadan euron heitto on suhteellisesti merkittävämpi ansiotason kannalta kuin suurituloisempien lääkärien palkoissa. Ainakin näiden ammattien kohdalla kuukausiansio näyttäisi olevan oikeudenmukaisella tasolla, jos keskilukuja pitää kansalaismielipiteen konsensuksena.

Vastaajien arvio ja mielipide eri ammattiryhmien ansiosta sekä todellinen ansio. Mediaani, euroa/kuukausi.

  Kuinka paljon arvelee ansaitsevan Kuinka paljon tulisi ansaita Todellinen keskiansio
Terveyskeskuslääkäri 5 000 5 000 5 300 a
Myymäläapulainen 1 600 2 000 1 900 b
Ammatillista koulutusta vailla oleva teollisuustyöläinen 2 000 2 000 2 300 c
Suomalaisen suuryrityksen johtaja 15 000 10 000 64 000 d
Suomen hallituksen ministeri 10 000 6 000 13 000 e
 ______
a  Muut lääkärit. Palkkarakennetilasto. Tilastokeskus.
b   Myyjät ja myymäläkassanhoitajat. Palkkarakennetilasto. Tilastokeskus.
c   Ilman perusasteen jälkeistä koulutusta prosessityöntekijänä tai teollisuustuotteiden valmistajana
tai kokoonpanijana toimiva. Palkkarakennetilasto. Tilastokeskus.
d   Vertailu 38 pörssiyrityksen toimitusjohtajan palkoista. Helsingin Sanomat (24.5.2009).
Tiedot pohjautuvat yritysten vuosikertomuksiin.
e   Kansanedustajan paikalta valtioneuvoston jäseniksi kutsutut henkilöt (www.eduskunta.fi, www.vnk.fi).

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.6.2010