Kannustavuutta vai kohtuullisuutta?
Kansalaiskäsityksiä oikeudenmukaisesta palkasta

  1. Kiinnostuksen kohteena arviot ja mielipiteet palkoista
  2. Myyjien, teollisuustyöntekijöiden ja lääkäreiden palkat sopivalla tasolla
  3. Yritysjohtajat ansaitsevat moninkertaisesti arvioitua enemmän
  4. Ministerit ylipalkattuja?
  5. Suurituloisimpien palkat ovat vastaajien mielestä liian suuret

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yritysjohtajat ansaitsevat moninkertaisesti arvioitua enemmän

Vertailussa olevista ryhmistä suurituloisimpia ovat yritysjohtajat ja ministerit. Kyselyssä ei ole määritelty suuryritystä tarkkaan, joten on vaikea sanoa, millaiset yritysjohtajat ovat vastaajien mielessä olleet vastaushetkellä. Yritysjohtajien palkkojen tarkastelua vaikeuttaa lisäksi se, että yritysten ylimmän johdon tiedot puuttuvat virallisista tilastoista.

Suuryritysten johtajien palkkaseurantaa on tehnyt muun muassa Helsingin Sanomat (24.5.2009), jonka viimeisin selvitys koskee 38 suurimman pörssiyrityksen johtajaa. Heidän joukossaan ovat muun muassa Nokian toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo, Amer Sportsin toimitusjohtaja Roger Talermo ja Koneen toimitusjohtaja Matti Alahuhta.

Selvityksestä ilmenee, että 38 suurimman pörssiyrityksen toimitusjohtajan vuosiansio on ollut vuonna 2008 keskimäärin 770 000 euroa eli 64 000 euroa kuukaudessa. Mukana ovat rahapalkka ja bonukset, mutta eivät optiot tai osakepalkkiot. Luku on keskiarvo ja johtajien palkkaerot ovat melkoiset: pienin vuosipalkka on 202 000 euroa (kuukautta kohden 16 800 e) ja suurin 2 041 000 euroa (170 000 e).

Vastaajat arvelevat yritysjohtajien ansaitsevan enemmän kuin mitä heidän tulisi ansaita. Silti kyselyyn vastanneiden veikkaukset yritysjohtajien palkoista menevät melkoisesti alakanttiin: keskipalkka on huomattavasti enemmän kuin vastaajien arvio, ja vain pienin vertailun 38 palkasta osuu lähelle arviota. Kun vastaajien mielestä yritysjohtajien tulisi ansaita nykyistä vähemmän, näyttää todellinen palkkataso olevan melko kaukana konsensuaalisesta oikeudenmukaisesta tasosta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.6.2010