Yrittäjäksi palkkatyön tai eläkkeen ohella

 1. Neljä kymmenestä sivutoimisia
 2. Yritysten vaihtuvuus suurta
 3. Sivutoimisissa enemmän naisia kuin päätoimisissa
 4. Sivutoimisia ja osa-aikaisia yrityksiä yli neljännes kannasta
 5. Toiminimi on sopiva yritysmuoto
 6. Eniten henkilöpalveluissa ja liike-elämän palvelualoilla
 7. Motiivit vaihtelevat
 8. Vaihtoehto ikääntyville
 9. Kertakäyttöyritysten epäterveet ilmiöt
 10. Onko henkilöstön yritystoiminta hyväksyttävää?
 11. Miten sivutoiminen saataisiin päätoimiseksi?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Eniten henkilöpalveluissa ja liike-elämän palvelualoilla

Osa-aikayrittäjiä on lähes kaikilla toimialoilla, mutta suhteellisesti eniten heitä on koulutuksessa, vapaa-ajan kulttuuri-, virkistys- ja liikuntapalveluissa ja muissa henkilöpalveluissa. Esimerkiksi kulttuuri- ja viihdetoiminnassa sivutoimisten yritysten osuus yrityskannasta on 60–70 prosenttia riippuen siitä, lasketaanko lukuihin myös YTR:n vuositilastojen ulkopuolelle jääneet yritykset.

Toiseksi eniten sivutoimisia yrityksiä on ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa, kuten liikkeenjohdon konsultoinnissa, teknisissä suunnittelupalveluissa ja tilitoimistoalalla. Liikkeenjohdon konsultoinnissa sivutoimisia yrityksiä oli vuonna 2008 noin puolet kaikista toimialan yrityksistä. Teknisissä suunnittelupalveluissa ja tilitoimialalla osuus oli noin 25–35 prosenttia.

Liikkeenjohdon konsultoinnissa ja muilla liike-elämän palvelualoilla toimivien osa-aikaisten yritysten suuri määrä johtuu siitä, että akateemisten toimihenkilöiden, korkeakouluhenkilöstön ja muiden viranhaltijoiden sivutoiminen yrittäjyys on yleistynyt viime vuosina. Sivutoiminen yritystoiminta korostuu etenkin palkansaajaryhmissä, joiden säännölliseen työaikaan sisältyy joustavuutta.

Osa-aikayrittäjyys on tavallista julkisessa terveyshuollossa työskentelevien lääkärien keskuudessa. Asiaan on kiinnitetty viime vuosina erityistä huomiota, mikä johti lainsäädännöllisiin muutoksiin koskien työperäisten osinkojen verotusta. Sivutoimista yrittäjyyttä esiintyy muussakin terveydenhuoltoon liittyvässä ammatinharjoittamisessa kuten hammaslääkärialalla tai fysioterapiapalvelussa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.11.2010

Jaa