Tilastoinnin merkityksen ymmärtäminen lisää tutkimuksiin osallistumista

  1. Katoa analysoitiin laatututkimuksen avulla
  2. 59 prosenttia osallistui
  3. Kadon kato
  4. Myönteiset käsitykset lisääntyvät tiedon myötä
  5. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen vastaamisen motiivina
  6. Haastatteluun osallistuneet äänestivät eduskuntavaaleissa
  7. Puhelinkulttuurin muutos on yksi kadon lisääntymisen syy
  8. Todennäköisyys päätyä otokseen on pieni
  9. Tiedonkerääjän tehtävänä on perustella tutkimuksen tärkeys

Koko dokumentti yhdellä sivulla


59 prosenttia osallistui

Laatututkimuksen hieman riskialtis asetelma kannatti: aikuiskoulutustutkimukseen vuonna 2006 vastaamattomista 59 prosenttia osallistui johonkin laatututkimuksen kolmesta vaihtoehdosta. "Ai tää on näin tärkeää!", moni kommentoi tilastohaastattelijalle. Yleisintä oli suostuminen puhelinhaastatteluun, johon lupautui kaksi kolmesta tietoja antaneesta. Lähes joka neljäs mukaan suostuneista osallistui pitkään haastatteluun ja 11 prosenttia vastasi vain katokysymyksiin. (Taulukko 1.)

Taulukko 1. Laatututkimukseen osallistuneet ja katoon jääneet vuonna 2007.

  Lukumäärä Otos Tutkimus Vastanneet
% % %
Pitkä haastattelu 138 13 13 23
Lyhyt haastattelu 403 38 39 66
Katohaastattelu 70 7 7 11
Kato 420 40 41
Ylipeitto 41 4
Yhteensä (otos) 1 072 100 100 100

Lähde: Aikuiskoulutustutkimuksen laatututkimus 2007, Tilastokeskus.

Laatututkimukseen osallistuneet eivät poikenneet merkittävästi iän, sukupuolen, asuinalueen tai koulutuksen suhteen vuonna 2006 aikuiskoulutustutkimukseen osallistuneista eivätkä koko väestöstä. Aikuiskoulutustutkimus 2006:n katoon jäi ja laatututkimuksella tavoitettiin hiukan keskimääräistä enemmän palkansaajia ja yksityisellä sektorilla työskenteleviä. Erityisesti he osallistuivat lyhyeen, puhelimessa tehtyyn haastatteluun. Laatututkimukseen osallistuneilla oli myös aavistuksen parempi työmarkkina-asema, vähemmän työttömyyskokemuksia ja he käyttivät internetiä aktiivisemmin kuin vuotta aiemmin osallistuneet.

Laatututkimus edustaa aikuiskoulutustutkimuksen katoa, joten emme saa vahvistusta käsitykselle, että tutkimuksista katoon jäävät olisivat yhteiskunnallisesti selkeästi heikommassa asemassa kuin tutkimukseen osallistuneet. Tulokset ovat tältä osin pikemminkin päinvastaisia — tosin kaikki ilmenneet erot olivat pieniä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.3.2011

Jaa