Tilastoinnin merkityksen ymmärtäminen lisää tutkimuksiin osallistumista

  1. Katoa analysoitiin laatututkimuksen avulla
  2. 59 prosenttia osallistui
  3. Kadon kato
  4. Myönteiset käsitykset lisääntyvät tiedon myötä
  5. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen vastaamisen motiivina
  6. Haastatteluun osallistuneet äänestivät eduskuntavaaleissa
  7. Puhelinkulttuurin muutos on yksi kadon lisääntymisen syy
  8. Todennäköisyys päätyä otokseen on pieni
  9. Tiedonkerääjän tehtävänä on perustella tutkimuksen tärkeys

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Todennäköisyys päätyä otokseen on pieni

Tutkimukseen osallistuminen ei vaadi kansalaiselta kovin paljon aikaa, eivätkä laatututkimukseen uskaltautuneet pitäneet kokemusta lainkaan epämiellyttävänä. Todennäköisyys tulla valituksi Tilastokeskuksen jonkin tutkimuksen otokseen on pieni.

Jos lasketaan esimerkiksi vuonna 2009 Tilastokeskuksen käynti- ja puhelinhaastattelut (yhteensä noin 150 000 vastaajaa), ja jaetaan määrä suomalaisella aktiiviväestöllä (3,5 miljoonaa 15–64-vuotiasta vuonna 2009) saadaan jokaiselle tuon ikäiselle 4,2 prosentin mahdollisuus osallistua tilastojen laadintaan.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.3.2011

Jaa