Ensimmäiset merkittävät tilasto-organisaatiot syntyivät 1800-luvulla

  1. Kansallisten tilastovirastojen perustaminen
  2. Painettujen lukujen hyöky
  3. Tilastoseurat vauhdittavat tilastojen tuottamista
  4. Britannian tilastoliike
  5. Tilastovirastoissa oli merkittäviä yhteiskuntatutkijoita
  6. Kongressien aikakausi
  7. Tilastoinnin ihanne syntyi viktoriaanisessa Englannissa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tilastoseurat vauhdittavat tilastojen tuottamista

Myös vapaaehtoinen kansalaistoiminta on olennaisesti vaikuttanut tilastollisen ajattelun syntyyn. Erityisesti innostuksen aikakaudella – ja osaksi jo ennen sitä – perustettiin suuri joukko tilastoseuroja, joiden toimintaa pyörittivät yksityiset kansalaiset. Walter Willcox (1934) luettelee viisitoista tilastoseuraa, jotka perustettiin yksin vuosien 1834 ja 1844 välillä – jo sitä ennen oli perustettu useita seuroja.

Maailman ensimmäisenä tilastoseurana pidetään Saksin kuningaskuntaan vuonna 1831 perustettua Der Statistische Verein Sachsen -yhdistystä. Samana vuonna seura julkaisi ensimmäisen tilastollisen katsauksensa Mittheilungen des statistischen Vereins für das Königreich Sachsen. – Ranskassa oli tilastoseura jo vuosina 1803–1806, mutta Napoleon kielsi sen toiminnan.

Saksin tilastoseura oli poikkeus seurojen joukossa, sillä sen perusti Saksin kuningas, ja seura sai toimivaltansa suoraan kuninkaalta. Seuraa ylläpitivät pääasiassa vapaaehtoiset "isänmaalliset kansalaiset", eikä sen toiminta paljoa poikennut viraston toiminnasta. Vuonna 1850 siitä tehtiinkin valtion virasto.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.3.2011