Ensimmäiset merkittävät tilasto-organisaatiot syntyivät 1800-luvulla

  1. Kansallisten tilastovirastojen perustaminen
  2. Painettujen lukujen hyöky
  3. Tilastoseurat vauhdittavat tilastojen tuottamista
  4. Britannian tilastoliike
  5. Tilastovirastoissa oli merkittäviä yhteiskuntatutkijoita
  6. Kongressien aikakausi
  7. Tilastoinnin ihanne syntyi viktoriaanisessa Englannissa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Britannian tilastoliike

Englannin ensimmäinen tilastoseura perustettiin Manchesterissa vuonna 1833. Seura toimii edelleen, ja Thomas Aston (1934) on dokumentoinut kattavasti sen historian. Jo perustamista seuraavana vuonna seura teki ensimmäisen kyselytutkimuksensa Manchesterin työläisperheiden elinoloista (Heywood 1838).

Vuotta myöhemmin perustettiin Lontoon tilastoseura, josta vuonna 1887 tuli Royal Statistical Society; seura alkoi julkaista omaa lehteään jo vuonna 1838. Lyhyen ajan sisällä Brittein saarten suurimpiin kaupunkeihin syntyi toistakymmentä tilastoseuraa.

Isossa-Britanniassa tilastoseurojen syntyyn vaikutti keskeisesti niin sanotun tilastoliikkeen (British Statistical Movement) nimellä kulkevan kansalaisliikkeen aktiivisuus – liikkeen jäsenet olivat "tavallisia" ihmisiä ilman mainittavaa tilastollista taustaa. Heidän suurin motivaationsa kumpusi kaupunkiasumisen yleistymisestä ja siihen liittyvästä työväestön elinolojen kurjistumisesta.

Elinolotutkimuksen perinne on osaksi syntynyt brittiläisen tilastoliikkeen piirissä. Myös köyhyystutkimuksen pioneerit Charles Booth (1889), B. Seebohm Rowntree (1901) ja eräs elinolotutkimuksen uranuurtajista Arthur Bowley (1913; myös Bowley—Burnett-Hurst 1915) saivat innoituksensa tästä liikkeestä. Muun toiminnan ohella tilastoliike painosti Englannin silloista tilastovirastoa tekemällä ehdotuksia tietojen keräämiseksi.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.3.2011