Menikö teknologiavetoinen kasvujuna jo
Näin Suomi selviää

 1. Kilpailukykyä on, haasteita myös
 2. Kasvuyrityksiä vähän, gaselleja kaivataan
 3. Innovaatiot ja kasvuyritykset politiikan painopiste
 4. Verokannustimia ja liiketoimintaosaamista
 5. Suomi hiipunut patenteissa
 6. Etulyöntiasemassa Venäjällä
 7. Nousevan kaivostoiminnan hyödyt turvattava
 8. Potkua designista?
 9. Usean uravaihdon sukupolvet
 10. Suomi selviää uudistumalla jatkuvasti
 11. Yritysten ja erehdysten kautta yritteliäisyysyhteiskuntaan
 12. Maabrändityöryhmän haaste yrityksille: Ratkaiskaa globaali ongelma ja tehkää siitä liiketoimintaa
 13. Kasvuyritykset hakevat osaajia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Innovaatiot ja kasvuyritykset politiikan painopiste

1990-luvun lamasta selviäminen ja pysyvän kasvun aikaansaaminen ovat perustuneet paljolti systemaattiseen tietoon, taitoon ja innovaatioihin satsaamiseen. Suomi on saanut tästä laajalti tunnustusta ja toimii esimerkkinä muille maille Euroopassa. Onneksemme satsaukset ovat pysyneet ja kasvaneet hallitusten vaihtumisista riippumatta. Politiikka on kirjattu kansallisiin innovaatiostrategioihin ja innovaatiopoliittisiin selontekoihin. Niistä löytyy myös keinovalikoimaa vastata haasteisiin, joita EU:n komissio raporteissaan Suomelle osoittaa.

Kasvuyrityspolitiikasta työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) innovaatio-osastolla vastaavan teollisuusneuvos Sakari Immosen mukaan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla ja sen kasvulla on suuri merkitys Suomen menestymiselle. "Keskeistä on kehittää yritysympäristöä yrittäjyyttä ja kasvua tukevaksi, antaa mahdollisuus osaamisen luomiselle, painottaa enemmän riskinottoa ja hakea kasvua kansainvälistymisen kautta. Riskinotto koskee myös innovaatioita rahoittavia julkisia toimijoita kuten Tekesiä, Finnveraa ja Teollisuussijoitusta."

"On myös tärkeää, että yritysten pääkonttorit ja t&k-toiminta säilyvät mahdollisimman kattavasti Suomessa. Kansainväliselle kehitykselle me emme kuitenkaan voi mitään," Immonen toteaa.

Kasvuyrityksille TEM on kehittänyt yhdessä hallinnonalan yrityskehitysorganisaatioiden kanssa erityisen palvelumallin, niin sanotun Kasvuväylä-palvelun, kansainvälistymällä kasvua hakevien yritysten tueksi. Sen avulla yrityksille tarjotaan niiden tarpeita vastaavat kehittämis- ja rahoitusratkaisut suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Palvelumalli on rakennettu helppokäyttöiseksi ja asiakaslähtöiseksi työkaluksi, joka helpottaa yritysten toimintaa, kasvua ja kansainvälistymistä. Toimintakonsepti on tarkoitus ottaa laajamittaiseen käyttöön vuoden 2011 puolivälissä pilottivaiheen jälkeen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.2.2011