Koettu hyvinvointi osaksi elinolotutkimusta

  1. Resurssien lisäksi kysytään tyytyväisyydestä
  2. Onko hyvinvointi kaikkien tavoite?
  3. Pohjoismaisen hyvinvointiajattelun lyhyt oppimäärä
  4. Indikaattorien onni
  5. Raha ei tuo onnea vai tuoko?
  6. Onnellisuus ja tyytyväisyys ovat eri asioita
  7. Tilastontekijän onni

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Onko hyvinvointi kaikkien tavoite?

Kun julkinen keskustelu hyvinvoinnista yhteiskuntapoliittisena tavoitteena kiihtyy, käy kuten aina tämänkaltaisissa tilanteissa. Jossakin vaiheessa puheeseen pesiytyy ärsyttäviä hokemia ja latteuksia. Yksi hyvinvointikeskustelun latteuksista on se, että hyvinvointi on kaikkien tavoite.

Harvoin näkee tarkennettavan, miten hyvinvoinnista yksilöllisenä, lähes terveyteen tai vaurauteen rinnastettavana tilana päästään sosiaaliseen hyvinvointiin, poliittisin keinoin edistettävään tilaan. Pitääkö näiden asioiden olla yhteydessä toisiinsa ja kuinka vahvasti? Pitääkö hyvinvointia mitata?

Juho Saari on esittänyt yleisestä linjasta poikkeavan puheenvuoron eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa Tulevaisuuden voittajat. Hän viittaa vaikeuteen tavoittaa onnellisuuden edellytyksiä poliittisin keinoin ja toteaa sen jälkeen, että toimenpiteiden onnellisuusvaikutusten arviointi ei ole julkisten resurssien mielekästä käyttöä. Sen sijaan julkinen valta voisi saada aikaan olennaisia asioita tutkimalla ja soveltamalla systemaattisesti sosiaalisia mekanismeja, jotka sijoittuvat resurssipohjaisen uudelleenjaon ja koetun hyvinvoinnin väliin. (Saari 2010, 115–116.)

Usein näkee vaadittavan välittömiä toimenpiteitä koetun hyvinvoinnin tilastomaiseksi mittaamiseksi heti eikä viidestoista päivä, ja mieluiten monta kertaa vuodessa. Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa pääministereiden aloitteesta perustetaan projekteja ja tutkimuksia. Suomessakin asia on hallitusohjelmassa, joskaan ohjelman kirjaus ei velvoita erityisesti juuri subjektiivisen hyvinvoinnin mittaamiseen.

Tilausta siis on. Tekee mieli kysyä, onko tilastointi oikea tapa ottaa koettu hyvinvointi hallintaan ja millä tavalla syntyvää materiaalia aiotaan hyödyntää.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.5.2011